fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

“הפריפריה תמשיך לדעוך”

ד”ר רינה דגני, סבורה שהממשלה משקיעה בתל אביב וזונחת את הצפון והדרום; המדינה מעודדת את המשיכה הטבעית למרכז הארץ, למקומות התעסוקה ולמקומות הבילוי והתרבות. הסכמי הגג תורמים לכך לא מעט ופער הולך וגדל בין הפריפריה והמרכז הבא לידי ביטוי  התחלות הבניה ושטחי תעסוקה, שכר ממוצע במשק, היצע תרבותי ועוד’. מה הפתרונות? כבישים מהירים – זה ברור. לעצור את המשך פיתוחם וגידולם של אזורי תעסוקה הגדולים במרכז הארץ כמו ראשון לציון, ברמת השרון ובהרצליה. ולרכז אזורי תעסוקה באזורי השוליים של אזור המרכז – ליד יקנעם/קיסריה/זיכרון יעקב, ליד אשקלון/אשדוד/יבנה ובכך לקרב את אזורי התעסוקה האיכותיים לאנשי הפריפריה. ריכוז התעסוקה באזורים מרחביים יגרום: לקירוב תושבי הגליל והנגב לתעסוקה; להפחתת התנועה לתוך אזור המרכז; לקיצור זמן הנסיעה למקומות תעסוקה להגדיל פתרונות מגורים בכפיפות להגדלת מקומות התעסוקה – אחרת אין תקנה. יבואו מקומות תעסוקה איכותיים תביא אוכלוסייה ונגזת מכך יבואו מקומות הבילוי והתרבות המצריכים גודל אוכלוסייה מסוים.

bizportal, |