fbpx

לייעוץ
אישי

בלוג

ראיון עומק חצי מובנה

היכרות אישית:

ראיון עומק הינו אחת מהשיטות הנפוצות והיעילות לבחינת התפיסות והעמדות של אדם או אוכלוסייה כלפי נושא או רעיון מסוים. ראיון כזה, המבוצע באמצעות מפגש פנים אל פנים או באמצעות שיחה טלפונית, מאפשר למראיין מקצועי לבנות תמונה מקיפה על הנושא הנבדק, כך שהיא מסייעת לבעל העניין לקבל את מלוא המידע שבו הוא חפץ. לדוגמה, חברה המעוניינת לבחון את תהליך קבלת ההחלטות של לקוחות פוטנציאליים בבואם לבחור במוצר או שירות או לחלופין לבחון את חוות הדעת של קהלי המטרה באשר לקשר עם החברה, לא תרצה להסתפק בתחושות בטן או השערות שאינן מבוססת, אלא תעדיף לשכור את שירותיהם של מראיינים מקצועיים ומנוסים.

דברו איתנו

03-7682222phone
במיילpencil  

איך זה מבוצע?

קיימות שתי מתודולוגיות עיקריות לביצוע ראיונות עומק. המתודולוגיה הראשונה והפשוטה יותר היא ראיון עומק מובנה. לפי שיטה זו, הראיון מבוצע על ידי מראיין השואל סדרת שאלות שנכתבו מראש, ומטרתן הינה לבחון את התפיסות והעמדות בכל הקשור עם נושאים שהוגדרו במסגרת מטרות המחקר. ראיון כזה, המתבצע על סמך רשימת נושאים מוגדרת ומובנית, ישיג בדיוק את התשובות שאותן ביקש צוות המחקר לבדוק, ויאפשר מוכנות מלאה אליו מראש.

המגבלה העיקרית של ראיון מסוג זה הינה חוסר הגמישות מבחינת הנושאים הנבדקים במסגרתו, מאחר והוא אינו מאפשר למראיין מרחב פעולה מעבר לנושאים שהוגדרו כחלק ממתווה הראיון. למעשה, המראיין לא מרחיב את מסגרת הראיון שנקבעה, ועל כן לא מתאפשרת גלישה לנושאים נוספים שעשויים לעלות מצד המרואיין. מנגד, היתרון העיקרי של ראיון מסוג זה הינו העובדה שהמידע שייאסף במסגרתו ידוע ומוגדר, כך שהוא מעניק בסופו את כל המידע שהוגדר כרלוונטי והכרחי.

 

הגמישות

האפשרות השנייה היא ראיון עומק חצי מובנה. בשיטה הזו, כמו שניתן להבין משמה, שדרת הריאיון מוכתבת מראש, אך למראיין ניתן חופש הפעולה לשאול שאלות נוספות ולהרחיב את הנושאים הנבדקים במסגרתו, מתוך הנחה שהם יתרמו בסופו של דבר להבנה טובה יותר של הסוגיה המחקרית. כמובן שראיון כזה דורש מהמראיין מיומנות וכישורים מפותחים בהרבה מאשר במקרה הקודם, כך שחשוב לוודא שאתם פונים לגוף שיכול לערוך ראיון כזה בצורה מקצועית, על מנת שתדעו שאכן קיבלתם את המידע המקיף ביותר שניתן להפיק במסגרת המחקר.

 

מעוניינים ללמוד לעומק על תהליכי קבלת ההחלטות של לקוחות פוטנציאליים כדי להגביר את מידת הרלוונטיות שלכם בתהליך הבחירה של הלקוח? מעוניינים לבחון לעומק את התפיסות והעמדות של לקוחות שלכם באשר למוצר או שירות שהם רכשו מכם? מעוניינים לבחון את התפיסות והעמדות כלפי הארגון שלכם בקרב אנשי מפתח בארגונים או בקרב מקבלי החלטות? אם כן, קבוצת גיאוקרטוגרפיה היא הכתובת הנכונה עבורכם. החברה מספקת שירותי ייעוץ ופתרונות בהתאמה מלאה, תוך שימוש בכלי מחקר חדשניים ובלתי שגרתיים. לסקירת כלל שירותי החברה, לחצו כאן ולקבלת פרטים נוספים, התקשרו לטלפון 03-7682222.

גיאוקרטוגרפיה, החטיבה למחקרי שיווק פרסום ודעת קהל |