fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

כתבות

20% מהסטודנטים הפסיקו או שוקלים להפסיק את הלימודים בעקבות משבר הקורונה

מסקר שערכנו עבור קרן רוטשילד עולה מציאות מדאיגה במצב הסטודנטים בישראל בעקבות משבר הקורנה.. 20% מהסטודנטים הפסיקו או שוקלים להפסיק את הלימודים בעקבות משבר הקורנה, (8%) הפסיקו ו 12% שוקלים להפסיק. .בקרב הסטודנטים הנשואים מדובר ב-26%, בקרב החרדים ב-27%, מתוכם 10% הפסיקו בפועל, ובקרב הערבים ב-28%, שמהם 20% הפסיקו בפועל. 38% מהסטודנטים היהודים הלא חרדים […]

שחר אילן, כלכליסט | 30 יוני 2020

משרדים על הנייר

מניתוח של “כלכליסט” וגיאוקרטוגרפיה הירידה בביקוש למשרדים חדשים, שיצר משבר הקורונה, תגרע מיליוני שקלים מקופות העיריות ותחריף את המצוקה הפיננסית של הרשויות המקומיות ואת התלות שלהן בתקציבי הממשלה – לדברי ד”ר רינה דגני “עיכוב של פיתוח שטחי נדל”ן עסקיים, לצד המשך פיתוח מגורים, יוביל לפגיעה בשיעור של 15%-10% במאזן ההכנסות העירוני”, . עיקר הסכנה אורבת לרשויות […]

אמיתי גזית, כלכליסט | 18 יוני 2020

כמעט 80% מהציבור תומך בהגברת האכיפה של עטיית המסכות, שמירת מרחק והגיינה.

כך עולה מסקר חדש שערכנו עבור משרד הבריאות והוצג ע”י שר הבריאות  יולי אדלשטיין מול קבינט קורונה שדן בעליית הנדבקים בשבוע האחרון.  “בשבוע אחד חלו בישראל 800 איש בקורונה ואסור להישאר אדישים למספר הזה”, אמר השר בדיון. הוא הדגיש שעל המשטרה לחזור לבצע אכיפה חריפה “כדי להחזיר את הציבור למשמעת. האכיפה צריכה להיות בקניונים, אוטובוסים, […]

, מערכת doctors only | 08 יוני 2020

הטבלה לא משקרת – אבל לא תמיד חושפת הכול. ניתוח מדד הזכורות ואהובות

ניתוח מדד הפרסומות הזכורות והאהובות של גיאוקרטוגרפיה ו”גלובס” מחמשת החודשים האחרונים מעלה ממצאים מעניינים. המדד מהווה מראה של עוגת הפרסום בטלוויזיה כפי שהיא מתפלגת בין המפרסמים הגדולים  ומאפשר לסמן את המנצחים הגדולים של התקופה הזו, בהיבטים של חשיפה ואפקטיביות של ההשקעה בפרסום.

לירון פלדמן - מנכ"ל גיאוקטוגרפיה, גלובס | 03 יוני 2020