fbpx

הקונספט הכי אטרקטיבי, הפרזנטור הכי מבוקש, הרעיון שאף אחד לא חשב עליו, המהלך השיווקי הבא. הכל סגור מבחינתך?

אולי בכל זאת תבדוק שהאסטרטגיה השיווקית שלך מנצחת?

החטיבה למחקרי שיווק ופרסום בגיאוקרטוגרפיה מלווה חברות וגופים שונים בגיבוש אסטרטגיה שיווקית-עסקית, בתהליכי מיתוג ובתהליכי קבלת החלטות, באמצעות מגוון פתרונות מחקר המקנים ידע מעשי ותובנות, וביניהם:

 • בחינת מעמד שיווקי ונכסיות מותג
 • בחינת קונספטים פרסומיים
 • בחינת פרזנטורים ואפקטיביות פרסום
 • אפיון קהלים וסגמנטציית לקוחות
 • בחינת שיקולים בבחירת מוצרים ותהליכי קבלת החלטות
 • התנסות גולשים באפליקציות ואתרי אינטרנט (E-Commerce)
 • מחקרים חברתייםמחקרים פוליטייםמחקרי אריזות
  מחקרים לצרכים משפטייםמחקרים במגזר העסקי
  מחקרים מגזריים ובשפות שונותמחקרי נטישה והתעניינות ועוד.
החטיבה מציעה מגוון רחב של כלים מחקריים, כמותיים ואיכותניים, ביניהם: סקרים טלפוניים, סקרים אינטרנטיים, סקרי SMS, סקרי שטח, לקוח סמוי, קבוצות מיקוד וראיונות עומק.

להתייעצות ראשונית
השאר פרטים

footer-slogan2

הקונספט הכי אטרקטיבי, הפרזנטור הכי מבוקש, הרעיון שאף אחד לא חשב עליו, המהלך השיווקי הבא. הכל סגור מבחינתך?

אולי בכל זאת תבדוק שהאסטרטגיה השיווקית שלך מנצחת?

להתייעצות ראשונית השאר פרטים

footer-slogan2

המחלקה הכלכלית בגיאוקרטוגרפיה מתמחה במחקרי התכנות  כלכלית – שיווקית ופוטניציאל שוק ליזמים, חברות נדל״ן, רשתות  קמעונאיות וגופי תכנון שונים, תוך התייחסות אסטרטגית ובחינה  של פוטנציאל כלכלי וביקושים במגוון תחומים והתמחויות:

 • בחינת מעמד שיווקי ונכסיות מותג
 • בחינת קונספטים פרסומיים
 • בחינת פרזנטורים ואפקטיביות פרסום
 • אפיון קהלים וסגמנטציית לקוחות
 • בחינת שיקולים בבחירת מוצרים ותהליכי קבלת החלטות
 • התנסות גולשים באפליקציות ואתרי אינטרנט (E-Commerce)
 • מחקרים חברתיים מחקרים פוליטיים מחקרי אריזות מחקרים לצרכים משפטיים מחקרים במגזר העסקי מחקרים מגזריים ובשפות שונות מחקרי נטישה והתעניינות ועוד.
החטיבה מציעה מגוון רחב של כלים מחקריים, כמותיים ואיכותניים, ביניהם: סקרים טלפוניים, סקרים אינטרנטיים, סקרי SMS, סקרי שטח, לקוח סמוי, קבוצות מיקוד וראיונות עומק.
footer-slogan2