fbpx

הפרויקט הכי מבוקש, הנכס הכי מניב,המיקום שאף אחד עדיין לא תכנן עליו, המיזם הבא. הכל סגור מבחינתך?

אולי בכל זאת תבדוק שהפרויקט כדאי?

המחלקה הכלכלית בגיאוקרטוגרפיה מתמחה במחקרי התכנות
כלכלית – שיווקית ופוטניציאל שוק ליזמים, חברות נדל״ן, רשתות
קמעונאיות וגופי תכנון שונים, תוך התייחסות אסטרטגית ובחינה
של פוטנציאל כלכלי וביקושים במגוון תחומים והתמחויות:

 • בחינת פוטנציאל ביקושים קיימים ועתידיים
  אל מול ההיצע המתחרה והמתוכנן
 • ייזום רעיוני וכדאיות כלכלית
  לפרויקטים נדל"ניים בחטיבות קרקע
 • חישוב פדיון צפוי
 • אסטרטגיית פריסת סניפים
 • תכנון אופטימלי וכלכלי לתכנון שטחי מסחר, משרדים,
  דיור מוגן מגורים ועוד

המחלקה כוללת צוות מומחים בינתחומי (כלכלה, מנהל עסקים,
תכנון אורבני, שיווק, שמאות ועוד), המסתייעים במערכות מידע
וכלי מחקר מגוונים, העומדים לרשות החברה.

להתייעצות ראשונית
השאר פרטים

footer-slogan2

הפרויקט הכי מבוקש, הנכס הכי מניב,המיקום שאף אחד עדיין לא תכנן עליו, המיזם הבא. הכל סגור מבחינתך?

אולי בכל זאת תבדוק שהפרויקט כדאי?

להתייעצות ראשונית השאר פרטים

footer-slogan2

המחלקה הכלכלית בגיאוקרטוגרפיה מתמחה במחקרי התכנות  כלכלית – שיווקית ופוטניציאל שוק ליזמים, חברות נדל״ן, רשתות  קמעונאיות וגופי תכנון שונים, תוך התייחסות אסטרטגית ובחינה  של פוטנציאל כלכלי וביקושים במגוון תחומים והתמחויות:

 • בחינת פוטנציאל ביקושים קיימים ועתידיים
  אל מול ההיצע המתחרה והמתוכנן
 • ייזום רעיוני וכדאיות כלכלית
  לפרויקטים נדל"ניים בחטיבות קרקע
 • חישוב פדיון צפוי
 • אסטרטגיית פריסת סניפים
 • תכנון אופטימלי וכלכלי לתכנון שטחי מסחר, משרדים,
  דיור מוגן מגורים ועוד

המחלקה כוללת צוות מומחים בינתחומי (כלכלה, מנהל עסקים, תכנון אורבני, שיווק, שמאות ועוד), המסתייעים במערכות מידע וכלי מחקר מגוונים, העומדים לרשות החברה.

footer-slogan2