fbpx

לייעוץ
אישי

בלוג

סקר עובדים

סקר עובדים:

שוק העבודה מתנהל כזירה רבת תהפוכות, כאשר ארגונים בכל סדר גודל נתונים להשפעות ברמת המאקרו כגון: חקיקה, תנודות כלכליות מקומיות, תנודות כלכליות עולמיות, אופנות משתנות, שינויי דעת קהל וכדומה, כמו גם להשפעות ברמת המיקרו כגון: תחלופת אנשים בשדרה הניהולית, שינויים בהתנהלות הארגונית בעקבות פיתוח או השקת מוצר חדש, צמצום או התרחבות של יחידות ארגוניות, מיזוג או היפרדות של יחידות עסקיות ועוד.
<

בין כל אלה, אחד האתגרים הגדולים של ארגונים, הוא גיוס, שימור ופיתוח המשאב האנושי, המשפיע במידה רבה, על התנהלות הארגון והתרבות הארגונית, כמו גם על הצלחתו העסקית של הארגון אל מול גורמים חיצוניים.

במציאות שבה עובדים כבר מזמן אינם נשארים באותו מקום עבודה עד הפרישה לגמלאות והתחלופה הגבוהה של עובדים הינה בעלת השפעה מהותית על מגוון היבטים הקשורים עם התנהלותו התקינה של הארגון, לרבות על יציבותו של הארגון אל מול סביבת התחרות, ניכרת חשיבות רבה מאוד לתהליכי גיוס, קליטה ושימור עובדים, שיצמצמו נטישה של עובדים, ובעיקר של כאלו המספקים ערך לארגון, ושכבר הושקעו בהם משאבים רבים.

אחת הדרכים של הארגון לעקוב אחר עמדותיו של המשאב האנושי בארגון, היא באמצעות סקר פנים ארגוני, המאפשר לעובדים לשקף לארגון את התפיסות והעמדות שלהם כלפי מקום העבודה, ומאידך מאפשר להנהלת הארגון ללמוד על נקודות החוזקה או החולשה בהתנהלות הארגונית, ועל ידי כך לזהות פערים, באם קיימים, בין התנהלות קיימת לבין התנהלות רצויה.

מאמר זה מסביר מהו סקר עובדים, אילו סוגי סקרי עובדים קיימים ומה חשוב לקחת בחשבון בבניית סקר שכזה.

סקר עובדים

מהו סקר עובדים?

סקרי עובדים משמשים בעיקר את אנשי משאבי האנוש וההנהלה בארגון, תוך שהם מאפשרים שמירה על אנונימיות מצד המשיבים, על מנת למנוע הטיות ולעודד תגובה כנה ואמיתית מצידם. ברוב המקרים מדובר בשאלון מובנה המאפשר להעריך מגוון משתנים המשפיעים על חוויית העובדים במקום העבודה, לרבות נושאים כגון:

 • מצב הרוח והמורל של העובדים.
 • מידת המעורבות ו/או ההזדהות של העובדים עם הארגון.
 • עמדות העובדים בנושאים שונים הקשורים למקום העבודה או לתפקידם.
 • מידת שביעות רצונם של העובדים מהיבטים שונים של התפקיד שהם ממלאים, המנהלים הישירים והבכירים, הקשר עם עמיתים לעבודה, עומס העבודה, שעות העבודה, שיתוף הפעולה עם גורמים אחרים בארגון, התנאים הפיסיים העומדים לרשותם, השכר והתגמולים ועוד.

מעבר לכך, ניתן לבנות גם סקרי עובדים המנטרים את הישגי העובדים, מציבים מטרות ויעדים אישיים לכל עובד ומאפשרים לעקוב אחר התפתחותם של העובדים בארגון לאורך זמן, כמו גם סקרים המתמחים בבחינת שביעות רצון העובדים מממשקי העבודה בין היחידות השונות.

כדי שסקר עובדים ישיג את מטרותיו ויפיק מידע בעל ערך שישמש את הארגון, חשוב מאד לתכנן אותו בקפידה, בהתאם למאפייני הארגון ולתחומי הפעילות שלו, וכן לוודא כי תוצאותיו זוכות להכרה ולהתייחסות רצינית מצד גורמי ההנהלה, תוך שהדבר משוקף גם לעובדי הארגון.

ככלל, ככל שתוצאות סקר העובדים מקבלות ביטוי משמעותי יותר, משפיעות על שינויים בתהליכי העבודה או בעלות השפעה רבה יותר על התנהלות הארגונית, כך יש לו ערך גבוה ומשמעותי יותר, וכפועל יוצא מכך, גם יגדיל מהותית את מידת המעורבות של העובדים או הקשר שלהם עם הארגון. כל זאת, בעיקר כשתוצאותיו של הסקר מובאות לידיעת העובדים ומורגשות על ידם.

סוגי סקרי עובדים

לפני שמתחילים להריץ סקר עובדים, חשוב לתכנן את הדברים מראש ולהגדיר מה מעוניינים להשיג באמצעותו או לחלופין כיצד מתכוונים להשתמש בתוצאותיו, וזאת מאחר וישנם סוגים שונים של סקרים, כאשר כל אחד מהם בא לענות על צרכים ארגוניים נפרדים.

בהתאם להגדרת הצרכים, ניתן לתכנן סקרים שיספקו סוגי מידע שונים, כגון אלו המובאים להלן:

משמש לאיסוף עמדות ודעות שההנהלה יכולה להיעזר בהן לבניית סביבת עבודה חיובית, מעודדת וממריצה עבור העובדים. בסקר מסוג זה ניתן לבדוק משתנים רבים הקשורים עם העבודה השוטפת, כגון: הערכת מדיניות הארגון, מידת העניין והסיפוק מהתפקיד, סיבות של העובד להישאר במקום העבודה, סיבות בגללן הוא שוקל לעזוב, שביעות רצון מתנאי העבודה, השכר, אפשרויות הקידום, אפשרויות ההזנה ופרמטרים רבים נוספים.

 • סקר ביצועים –
  משמש להערכת ביצועי עובדים למגוון מטרות, כגון: הצבת מטרות ויעדים אישיים לכל עובד באופן שיקדם את מטרות הארגון, בניית תכניות פיתוח והכשרה, בניית מודל תגמול ותמריצים, ובמקרה של צמצומים, מיפוי של היקף וחשיבות התרומה של כל אחד מן העובדים, שיתמוך בקבלת החלטות לגבי פיטורים.
 • סקר תרבות ארגונית – יכול לשמש ככלי להערכת מידת ההטמעה של עובד חדש בארגון פרק זמן מסוים לאחר שהתחיל לעבוד, כמו גם לצורך יישור קו לאחר שינוי ארגוני גדול כמו החלפת מנכ"ל או מיזוג עם ארגון אחר. בסקר כזה בודקים את מידת ההבנה ואת עמדותיהם של העובדים לגבי חזון הארגון, מטרותיו ומשימותיו, המציאות העסקית שלו, מסגרת הכללים הנהוגה בו וכדומה.
 • סקר מעורבות עובדים –
  מלמד על תחושות העובדים בנוגע למידת השיתוף שלהם בתהליכים חוצי ארגון ובקבלת החלטות, למידת ההשפעה שלהם על המתרחש בארגון, למידת ההזדהות שלהם עם ערכי הארגון ומטרותיו ולמוטיבציה שלהם לקחת חלק בכל אלה.

ככל שתהיו מעוניינים לקדם סקר בקרב העובדים שלכם, כזה שיכוון לתוצרים אופרטיביים, שייתנו בידכם כלים לקידום תהליכים פנים ארגוניים שיביאו בעקבותיהם למחויבות גבוהה יותר של העובדים לארגון, וכפועל יוצא מכך יתרמו רבות ליציבות הארגונית, כמו גם לפעילות העסקית, קבוצת גיאוקרטוגרפיה עומדת לרשותכם ומציעה מומחיות רבת שנים הקשורה עם מחקרים פנים ארגוניים, בשילוב כלי מחקר מתקדמים ומגוונים, שיותאמו בהתאם לצרכים הפרטניים שלכם.

לפרטים נוספים וקבלת הצעת מחיר צרו עמנו קשר כאן או התקשרו לטלפון 03-7682222.

החטיבה למחקרי שיווק, פרסום ודעת קהל, גיאוקרטוגרפיה |