fbpx

לייעוץ
אישי

מאמרים

תמ"א 38, אי צדק חברתי משווע!!!

הגדלת פערים ופגיעה בשכבות אוכלוסייה נמוכות. האם לא הגיע הזמן למסות את מי שמקבל מהמדינה מתנה של מעל חצי מיליון ש"ח ולבנות קרן לחיזוק הפריפרייה?

תמ"א 38, תכניות חיזוק או הריסה ובנייה הביאו לאי הצדק החברתי הגדול ביותר בישראל. מי שיש לו דירה בתל אביב מקבל מתנה מהמדינה לפחות במחיר חדר אחד, כמיליון ש"ח,  לעומתו מי שגר ביישובי פריפרייה יקבל, אם בכלל ימצא יזם, מחיר של חדר, ששוויו פחות מ- 70 אלף ₪ בלבד. ערך המתנה שקיבלו בעלי דירות ב-16 יישובים במרכז הארץ מעל 15.3 מיליארד ₪. אין סיבה שמי מקבל הטבה ניכרת מהמדינה לא ישלם מס על מה שקיבל. כלומר, אם תושבי מרכז הארץ מקבלים תוספת של לפחות חדר בתכניות תמ"א, מדוע שלא ישלמו מס רק כאשר ימכרו את הדירה. גובה המס יכול להיות 35%-50%  משווה הערך שקיבלו. האם מתנה של לפחות 500-250 אלף ₪ אינה מספיקה!! קיימת טענה שכל מנגנון מיסויי שמגולגל על האזרחים יהיה מסורבל וייצר חסמים על ההתחדשות העירונית, יוביל להגדלת המכפיל הכלכלי בשל הצורך של הקבלנים להשתתף בחלק מהמס שיחול על בעל הדירה. –כאשר הצעתי פתרון זה לפני מספר שנים, אולי היה חשש שהמיסוי האישי יעצור את ההתחדשות. אולם, חשש זה לא קיים או שהוא קטן מאוד כיוון שיש כבר הרבה מאוד דוגמאות לעליית ערך הנכסים בכל מקום שבו פעלה תמ"א 38.  דיירים יהיו חייבים להבין שכדאי להם להצטרף להתחדשות העירונית גם אם יקבלו מאות אלפי ש"ח במתנה במקום הרבה כפול!!!! בדרך זו של מיסוי יצטברו בקרן ייעודית כספים, שיכנסו כאשר הדירות שעברו תמ"א ימכרו. המדינה יכולה להשתמש בכסף זה, גם אם בפועל יגיע אליה הכסף תוך מספר שנים. את כספי הקרן תוכל המדינה להשקיע בחיזוק בניינים בפריפרייה ולהפחית בצורך לאתר פתרונות כמו קרקע משלימה. כ-15.3 מיליארד ₪ ערך ה"מתנה" שמקבלים דיירי 16 יישובים בלבד במרכז הארץ, רק לגבי הריסה ובנייה (לא כולל חיזוק). ערך חדר חושב לפי מחיר ממוצע לחדר בדירת 4 חדרים חדשה, כאשר רוב הדירות בתמ"א הן של 3 חדרים ופחות ולכן ערך החדר שווה יותר. שווי הערך גבוה יותר כיוון שבעל הדירה מקבל גם תוספת ערך בשל שיפוץ הבניין, ממ"ד, חנייה וכו'. אם גובה המס יהיה רק 35% מתוספת הערך שקיבלו בעלי הדירות, המדינה היתה זוכה להכנסות בגובה של כ- 5.3 מיליארד ₪ (ראה לוח), סכום המאפשר לקדם מעל 540,000  מ"ר של בנייה חדשה ביישובי הפריפרייה. כמובן, שניתן לבנות מנגנונים של מיסוי, להחליט שלא למסות דירות שערכן פחות מסכום מסויים, או דירות בישובים בהם המדד החברתי -כלכלי נמוך וכו', אולם, עדיין מדובר בסכומים לא מבוטלים. לסיכום, גם אם יש השגות לגבי האומדן הראשוני שנערך בגיאוקרטוגרפיה, עדיין יש מקום להביא דרך חשיבה זו למקבלי ההחלטות בממשלה החדשה ולבנות קרן לקידום תמ"א 38 בפריפרייה.

ד"ר רינה דגני / צילום יחצ
ד"ר רינה דגני/צילום יח"צ
ד"ר רינה דגני, גלובס- דעות - נדלן ותשתיות |