fbpx

לייעוץ
אישי

נובמבר 2018

מאת: ענת ביין לוביביץ', גלובס,

"טרילילי טרללה טרילי" : הפרסומת החדשה של בזק – הזכורה והאהובה ביותר השבוע!

עומר אדם עושה זאת שוב: הפרסומת החדשה של בזק  עם פרפרזה לשיר מתוך סדרת הילדים "הקטקטים" – הצליחה להתברג כבר בשבוע הראשון שלה באוויר בראש דירוג הפרסומת הזכורות ואהובות.  

מאת: ענת ביין לוביביץ', גלובס,

הפרסומת של הודיס – הזכורה ביותר השבוע

בעקבות ההד התקשורתי, בעיקר שלילי, סביב הפרסומת הפרובוקטיבית של הודיס היא מצליחה להתברג בראש הטבלה כפרסומת הזכורה ביותר השבוע, לעומת זאת בדירוג הפרסומות האהודות היא מצליחה להגיע רק למקום התשיעי.  

מאת: ענת ביין לוביביץ', גלובס,

גם השבוע: פרסומת הכפילים של משיח לסלקום TV – הכי זכורה והכי אהובה

הפרסומת לסלקום tv "הכפילים של משיח"  ממשיכה להוביל את הטבלה,  בשבוע השני שלה באוויר, היא גם הזכורה ביותר וגם האהובה ביותר.