fbpx

לייעוץ
אישי

אפריל 2020

מאת: החטיבה הכלכלית , גיאוקרטוגרפיה

הרשויות המקומיות עומדות בפני ירידת הכנסות, מה יקרה לרמת השירותים לתושב?

נוסף על השפעת משבר הקורונה על עובדים ועל עסקים, נשכחו הרשויות המקומיות, שיציבותן הכלכלית תתערער על רקע המשבר. הרשויות עומדות בפני ירידה של מעל 10% בהכנסותיהן השנתיות ולא ברור מתי ואיך תתאזנה ההכנסות  -ירידה צפויה בהכנסות מארנונה ממגורים ומעסקים והכנסות עצמיות אחרות. נדרש היום מהרשויות לגבש תכנית פעולה המבוססת על תרחישי הכנסות ריאליים, לזהות צרכים […]

קמפיין משרד הבריאות/לפ"מ
מאת: ענת ביין - לובוביץ', גלובס

פרסומות הקורונה ממשיכות לכבוש את המדד

בראש המדד הכי זכורה והכי אהובה השבוע הפרסומת של משרד הבריאות "מפגשים הם סכנת חיים", באמצעות לפ"מ. שיעור הזכירה לפרסומת גבוה בכ-13% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 7.9% ועם שיעור האהדה של הפרסומת נמוך בכ-4% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 18.8%. הקמפיין של משרד הבריאות בנושא נגיף הקורונה הכולל מספר פרסומות:  […]

מאת: גיא נרדי, גלובס

מודל ההקלות בארנונה לעסקים בעקבות משבר הקורונה יפגע בהכנסות הרשויות בכ 10%.

לפי מודל גיאוקרטוגרפיה.(למאמר המלא) צפויה ירידה בהכנסות העיריות מארנונה ממגורים, עסקים וכן הכנסות עצמיות אחרות בשיעור של מעל 10%.מספר זה מבוסס על ירידה בהכנסות מארנונה עסקית בשיעור גס  של כ-3.75% ומירידה נוספת כתוצאה מהנחות שיינתנו בארנונה למגורים לתושבים שנפגעו מהמשבר. בנוסף צפויה פגיעה בהכנסות אחרות (אגרות, היטלים, קנסות, דמי שירות וכו' )בסך  של כ-15% שמקורה […]

מאת: ד"ר רינה דגני,

ללא אוויר

הסגר שנכפה עלינו הותיר משפחות רבות "ללא אוויר". סגורים בתוך בית בלי יכולת לצאת החוצה, לנשום אוויר אמיתי או סתם להתאוורר מן הפנים אל החוץ. מערכות המידע של גיאוקרטוגרפיה מלמדות שכרבע ממשקי הבית היו בתקופת סגר הקורונה "ללא  אוויר". ליותר מ- 700 אלף משקי בית, אין מרפסת בדירה, שתאפשר להם לנשום אוויר צח או סתם […]