fbpx

לייעוץ
אישי

פברואר 2021

צילום מסך- פרסומת של בזק אינטרנט
מאת: ענת ביין-לובוביץ', גלובס

השבוע במדד: בזק אינטרנט הכי זכורה-משרד הבריאות הכי אהובה

הפרסומת של בזק אינטרנט באמצעות משרד הפרסום אדלר חומסקי & ורשבסקי מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירה גבוהים במיוחד העומדים על 14.5%; גבוה משמעותית מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 7.2%. הפרסומת של משרד הבריאות באמצעות לפמ היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של  17.2% (נמוך  מהממוצע החצי שנתי […]

מאת: מעריב, משה כהן

68% מהישראלים לא מאמינים להבטחות בחירות

סקר שערכנו עבור המרכז לקידום ההגינות  בישראל מראה כי הציבור אינו מאמין לפוליטיקאים.  68% מאזרחי ישראל סבורים שאי אפשר להאמין להבטחת בחירות של פוליטיקאי. 75% מהנשאלים אמרו שמידת ההגינות של הממשלה היוצאת תשפיע על שיקולי הצבעתם בבחירות הקרובות. מהפילוח עולה כי קיים פער בולט בין מצביעים חילוניים למצביעים חרדים.

בתמונה: ביטוח ישיר יח"צ
מאת: ענת ביין-לובביץ', גלובס

השבוע במדד: ביטוח ישיר הכי זכורה, במבה של אוסם הכי אהובה

הפרסומת של ביטוח ישיר באמצעות משרד הפרסום באומן בר-ריבנאי מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות שבוע שישי ברצף  עם שיעורי זכירה העומדים על 8.1% גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 7.3%). הפרסומת של אוסם- לבמבה לבבות , באמצעות מקאן,  היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של  17.7% (נמוך  מהממוצע החצי […]

בתמונה: ביטוח ישיר יח"צ
מאת: ענת ביין - לובוביץ', גלובס

השבוע במדד: ביטוח ישיר הכי זכורה, חברת חשמל הכי אהובה.

הפרסומת של ביטוח ישיר באמצעות משרד הפרסום באומן בר-ריבנאי מדורגת זה השבוע החמישי בראש טבלת הפרסומות הזכורות עם שיעורי זכירה העומדים על 5.5% (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 7.6%). הפרסומת של חברת חשמל  , אדלר חומסקי & ורשבסקי  היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של  18.9% (נמוך  מהממוצע החצי […]