fbpx

לייעוץ
אישי

אוגוסט 2021

מאת: חדשות משרד הכלכלה והתעשייה,

מחקר אפקטיביות של מסלול תעסוקה ברשות להשקעות

החטיבה הכלכלית של גאוקרטוגרפיה ערכה  מחקר מקיף עבור הרשות להשקעות במשרד הכלכלה, לבחינת האפקטיביות של מסלול תעסוקה 4.17, המתמרץ העסקה של אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק העבודה בישראל נמוך. המחקר מצא שהמסלול תרם ליצירה של כ-10,000 משרות חדשות, לגידול של 35% במספר המועסקים ולעליה של 50% בשכר של אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

מאת: עופר פטרסבורג, ישראל היום

כיצד הופכת נתיבות לבירת הסחר של הנגב המערבי?

לדברי ד"ר רינה דגני :  ״צמיחת נתיבות נועדה לתת מענה עירוני משמעותי למרחב המערבי של הנגב והנפה לצורכי חינוך, תרבות, פנאי, מסחר ותעסוקה. את אלה תוכל נתיבות לתת רק כעיר בעלת גודל משמעותי". בעיר התפתח מסחר משמעותי הרבה מעבר לכוח הקנייה העירוני, שכן הוא ניזון מהביקוש האזורי. כ-15 אחוזים מתושבי אופקים, שדרות והמועצות האזוריות בסביבה […]

קמפיין משרד החינוך- לפ"מ
מאת: ענת ביין לוביביץ', גלובס

השבע במדד: רשת שופרסל – הכי זכורה, משרד החינוך- הכי אהובה

הפרסומת של רשת שופרסל באמצעות משרד הפרסום גיתם BBDO מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירות העומדים על 4.4%; (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 8.9%. הפרסומת של משרד החינוך באמצעות לפ"מ היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של 15.6% (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות העומד […]

מחקר משולב כמותי ואיכותני
מאת: גיאוקרטוגרפיה, המחלקה למחקרי שוק, שיווק ודעת קהל

מחקר משולב כמותי ואיכותני

מחקר איכותני וכמותי משולב: בענף המחקר קיימים לא מעט כלים ופתרונות לקבלת תמונת מצב אודות דעות, תפיסות, עמדות, שביעות רצון, הרגלים ונטיות של קהלי המטרה, וזאת בין אם מדובר במצביעים בבחירות, בלקוחות קיימים או בלקוחות פוטנציאליים, במקבלי שירותים ממוסדות ציבוריים או בכל קהל מטרה אחר. את הכלים הללו ניתן לחלק באופן כללי לשני עולמות תוכן […]