fbpx

לייעוץ
אישי

אוגוסט 2021

פרסומת של טורנדו צילום מסך- יוטיוב
מאת: ענת ביין לובוביץ', גלובס

השבוע במדד: טורנדו- הכי זכורה והכי אהובה

הפרסומת של טורנדו באמצעות משרד הפרסום  MCCANN מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירות העומדים על 9.8%; (גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 9.0%. וגם בראש טבלת הפרסומת האהובות ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של  15.0% (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות העומד על 17.6%). משרד הבריאות  באמצעות לפ”מ הוא המפרסם […]

קמפיין פרטנר-צילום יח"צ - אוהד רומנו
מאת: ענת ביין לובוביץ', גלובס

השבוע במדד: דאבל לפרטנר-הכי זכורה והכי אהובה

הפרסומת של פרטנר באמצעות משרד הפרסום  MCCANN מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירות העומדים על 8.9%; (זהה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 8.9%.  הפרסומת של פרטנר היא גם  הפרסומת האהובות ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של  18.8% (גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות העומד על 17.9%). משרד הבריאות  באמצעות לפ”מ […]