fbpx

לייעוץ
אישי

מיפוי אנליטי

מיפוי אנליטי הוא שיטה, העושה שימוש במודלים גיאו-סטטיסטיים ומתמטיים, ובאמצעותה ניתן לנתח עוצמתן של תופעות נחקרות, בקשר עם המקום בו הן מתרחשות, ולתרגם את ממצאי המחקר לרמה ויזואלית.

שיטת AVISYS מיישמת את "תאוריית המרחב החופשי", הגורסת כי אין לחלק את המרחב באופן שרירותי, אלא כתלות של התופעה הנחקרת, כאשר החלוקה היא למעשה, אחד מתוצריו של תהליך הניתוח.

 

במסגרת תהליך היישום, נבדקת סביבתה הקרובה של כל תת יחידה קטנה של המרחב, עד לרמת בניין, והיא מאפשרת לענות על שאלות כמו:

  • מהו צפי המכירות למוצר מסוים בכל מקום בתוך מרחב הביקוש שלו?
  • היכן ניכרת מודעות גבוהה יותר או פחות לפעילות עסקית באזור גיאוגרפי מוגדר?
  • היכן פעילות ה- BTL היתה אפקטיבית יותר, ומהיכן מגיעים לקוחות חדשים?
  • מהו שיעור התומכים במועמד מסוים לראשות העיר בכל מקום ברחבי העיר?
  • היכן קיימת שביעות רצון גבוהה יותר או פחות של תושבי יישוב מסוים מאיכות השירותים העירוניים?

 

גיאוקרטוגרפיה עושה שימוש נרחב ביכולות המיפוי האנליטי, בקשר עם עבודות אסטרטגיות לבחינת התכנות כלכלית ופוטנציאל שוק, ולצורך קבלת החלטות בנושאי בחירת מיקומים אופטימליים, מהיבטים שונים. לדוגמה:

  • היכן להקים מרכז לוגיסטי חדש של חברה, תוך יצירת חסכון מקסימלי בעלויות שינוע
  • היכן להקים מוסד ציבורי אשר נועד לשרת את תושבי העיר
  • באיזה אופן לתכנן את פריסת הסניפים של הרשת, בקשר עם הפוטנציאל הקיים באזורים שונים והימנעות מקניבליזציה.
  • היכן להפיץ עיתונים, כדי להגיע לחשיפה מקסימלית