fbpx

לייעוץ
אישי

בלוג

בלוג

תמונה: שאטרסטוק
מאת: המחלקה למחקרי שוק, שיווק ודעת קהל, גיאוקרטוגרפיה

סוקר שטח

לבדוק את השטח: בעידן שבו הכלים הדיגיטליים חדרו לעולם המחקר, ומהווים חלק בלתי נפרד מכלי המחקר הנפוצים (כדוגמת: סקרים אינטרנטיים, סקרי SMS, סקרי IVR וכדומה), נראה שהמשמעות והחשיבות של סקר שטח, פנים אל פנים, מקבלת משנה תוקף בכל הקשור עם היכולת שלו להניב ממצאים תקפים ומדויקים, שלא ניתן להשיג בדרך אחרת. למעשה, סקר שטח מאפשר […]

חברות מחקר שוק
מאת: המחלקה למחקרי שוק, שיווק ודעת קהל, גיאוקרטוגרפיה

חברות מחקר שוק

חברת מחקר שוק מובילה: בבואנו לבחור חברת מחקר שוק שתבצע עבורנו תהליכים מחקריים שיסייעו לנו לקדם את מטרות העסק, החברה או הארגון אליו אנו משתייכים, לעיתים קרובות אנו מזדרזים לבחור בפתרונות שאינם תמיד תואמים את הצרכים שלנו, וזאת בדרך כלל בשל הצעת מחיר נמוכה, שאינה מעניקה לנו בהכרח את הצעת הערך הנכונה ביותר. כידוע, מחקר […]

תמונה: שאטרסטוק
מאת: המחלקה למחקרי שוק, שיווק ודעת קהל, גיאוקרטוגרפיה

מחקר איכותני

סקירת סוגי מחקר איכותני: את שיטות המחקר המקובלות כיום בעולם הסקרים ומחקרי השוק, ניתן לסווג בכלליות לשתי מתודולוגיות מרכזיות: מחקר כמותי ו- מחקר איכותני. בעוד שהמחקר הכמותי מכוון לדגימה רחבה שתאפשר ביצוע של ניתוחים סטטיסטיים והסקת מסקנות אותן ניתן להשליך על כלל קהל המטרה אותו מייצג המדגם, הרי שהמחקר האיכותני מכוון לבחון תפיסות ועמדות ברמה […]

מחקר משפטי
מאת: המחלקה למחקרי שוק, שיווק ודעת קהל, גיאוקטוגרפיה

מחקר משפטי

מחקר משפטי ועדות מומחה: לקבוצת גיאוקרטוגרפיה ניסיון מוכח של למעלה משלושה עשורים בתחומי המחקר והסקרים, והיא נמנית על מובילות הענף בישראל. יכולותינו המגוונות עומדות לרשותם של לקוחות רבים, ביניהם גופים מסחריים, ציבוריים וחברתיים, וזאת בקשת רחבה של נסיבות, לרבות בתהליכים הטומנים בחובם צרכים משפטיים או כאלו המצריכים מעורבות בעלת אופי משפטי. במקרים אלו, ביכולתנו לבצע […]