fbpx

לייעוץ
אישי

בלוג

בלוג

תכנון חברתי
מאת: המחלקה למחקרי שוק, שיווק ודעת קהל, גיאוקרטוגרפיה

תכנון חברתי

תכנון חברתי – מה זה ולמה זה חשוב? תכנון חברתי הוא כותרת רחבה למדי, המקבצת תחתיה מגוון היבטים הקשורים לתכנון של פרויקטים, תהליכים, בניית קהילות ומיסוד או שיפור של שירותים חברתיים. תכנון מסוג זה אינו מתמקד בפן הכלכלי או בתשתיות הפיסיות, אלא, מעמיד את הצרכים האנושיים של אוכלוסיית היעד הרלבנטית, שהיא צרכנית הקצה של הפרויקט […]

בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקט
מאת: המחלקה למחקרי שוק, שיווק ודעת קהל, גיאוקרטוגרפיה

בדיקת כדאיות כלכלית

בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקט: בדיקת כדאיות כלכלית היא שלב מקדים חשוב ביותר לפני התחלת כל פרויקט, בין אם מדובר בפרויקט נדל"ן, בפרויקט הנדסי, מסחרי, תעסוקתי, או אחר. כאשר הבדיקה מבוצעת בידי גורם מקצועי, בצורה יסודית ומקיפה, היא משמשת כלי עזר משמעותי ביותר בכמה היבטים: בוחנת את פוטנציאל פיתוח הפרויקט ומייצרת תמונת מראה בין הביקוש לבין […]

תמונה: שאטרסטוק
מאת: המחלקה למחקרי שוק, שיווק ודעת קהל, גיאוקרטוגרפיה

סוקר שטח

לבדוק את השטח: בעידן שבו הכלים הדיגיטליים חדרו לעולם המחקר, ומהווים חלק בלתי נפרד מכלי המחקר הנפוצים (כדוגמת: סקרים אינטרנטיים, סקרי SMS, סקרי IVR וכדומה), נראה שהמשמעות והחשיבות של סקר שטח, פנים אל פנים, מקבלת משנה תוקף בכל הקשור עם היכולת שלו להניב ממצאים תקפים ומדויקים, שלא ניתן להשיג בדרך אחרת. למעשה, סקר שטח מאפשר […]

חברות מחקר שוק
מאת: המחלקה למחקרי שוק, שיווק ודעת קהל, גיאוקרטוגרפיה

חברות מחקר שוק

חברת מחקר שוק מובילה: בבואנו לבחור חברת מחקר שוק שתבצע עבורנו תהליכים מחקריים שיסייעו לנו לקדם את מטרות העסק, החברה או הארגון אליו אנו משתייכים, לעיתים קרובות אנו מזדרזים לבחור בפתרונות שאינם תמיד תואמים את הצרכים שלנו, וזאת בדרך כלל בשל הצעת מחיר נמוכה, שאינה מעניקה לנו בהכרח את הצעת הערך הנכונה ביותר. כידוע, מחקר […]