fbpx

לייעוץ
אישי

בלוג

בלוג

חברות מחקר שוק
מאת: ronit,

חברות מחקר שוק

חברת מחקר שוק מובילה: בבואנו לבחור חברת מחקר שוק שתבצע עבורנו תהליכים מחקריים שיסייעו לנו לקדם את מטרות העסק, החברה או הארגון אליו אנו משתייכים, לעיתים קרובות אנו מזדרזים לבחור בפתרונות שאינם תמיד תואמים את הצרכים שלנו, וזאת בדרך כלל בשל הצעת מחיר נמוכה, שאינה מעניקה לנו בהכרח את הצעת הערך הנכונה ביותר. כידוע, מחקר […]

תמונה: שאטרסטוק
מאת: ronit,

מחקר איכותני

סקירת סוגי מחקר איכותני: את שיטות המחקר המקובלות כיום בעולם הסקרים ומחקרי השוק, ניתן לסווג בכלליות לשתי מתודולוגיות מרכזיות: מחקר כמותי ו- מחקר איכותני. בעוד שהמחקר הכמותי מכוון לדגימה רחבה שתאפשר ביצוע של ניתוחים סטטיסטיים והסקת מסקנות אותן ניתן להשליך על כלל קהל המטרה אותו מייצג המדגם, הרי שהמחקר האיכותני מכוון לבחון תפיסות ועמדות ברמה […]

מחקר משפטי
מאת: ronit,

מחקר משפטי

מחקר משפטי ועדות מומחה: לקבוצת גיאוקרטוגרפיה ניסיון מוכח של למעלה משלושה עשורים בתחומי המחקר והסקרים, והיא נמנית על מובילות הענף בישראל. יכולותינו המגוונות עומדות לרשותם של לקוחות רבים, ביניהם גופים מסחריים, ציבוריים וחברתיים, וזאת בקשת רחבה של נסיבות, לרבות בתהליכים הטומנים בחובם צרכים משפטיים או כאלו המצריכים מעורבות בעלת אופי משפטי. במקרים אלו, ביכולתנו לבצע […]

מאת: גיאוקרטוגרפיה, המחלקה לשיווק וסקרי דעת קהל

מחקר כמותי

מחקר כמותי בענף הסקרים ומחקרי השוק: חלק ניכר מפעילות מכוני המחקר מבוסס על מחקר כמותי, המאפשר הסקה סטטיסטית של ממצאי המחקר על כלל האוכלוסייה הנדגמת, וזאת באמצעות דגימה המייצגת את קהל המטרה. המחקר הכמותי עומד במקרים רבים בפני עצמו, אם כי לעיתים משולב עם מחקר איכותני המאפשר העמקה בנושאים שלא ניתן לבחון במסגרת מחקר כמותי […]