fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

צילום מסך: פרסומת בנק לאומי
מאת: גלית חתן, גלובס

השבוע במדד: בנק לאומי הכי זכורה- ביטוח 9 הכי אהובה

בנק לאומי – בנקאי אישי בזום – טרילילי טרללה – הפרסומת הזכורה ביותר השבוע הפרסומת של בנק לאומי עם בנקאי אישי בזום, עולה השבוע לראש דירוג הזכורות, עם שיעורי זכירה העומדים על 10%. שיעור זה דומה לממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 11%. ביטוח 9 – הגיע הזמן להתקדם לדור הבא של ביטוחים דיגיטליים – […]

צילום מסך: פרסומת מזרחי טפחות
מאת: גלית חתן, גלובס

השבוע במדד: בנק מזרחי טפחות הכי זכורה, ביטוח 9 הכי אהובה

הפרסומת של מזרחי טפחות עם בנקאי זמני, עולה השבוע לראש דירוג הזכורות, עם שיעורי זכירה העומדים על 9%. שיעור זה נמוך מעט מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 11%. הקמפיין של ביטוח 9, הגיע הזמן להתקדם לדור הבא של ביטוחים דיגיטליים   מדורג גם השבוע  בראש טבלת הפרסומות האהובות, עם שיעורי אהדה העומדים על 25%.שיעור […]

צילום מסך פרסומת בנק דיסקונט הלוואה חכמה
מאת: גלית חתן, גלובס

השבוע במדד: בנק דיסקונט הכי זכורה-ביטו 9 הכי אהובה

בנק דיסקונט – כשהריבית לא מפסיקה לעלות עוזר לכם להילחם במינוס – הפרסומת הזכורה והמושקעת ביותר השבוע  הפרסומת של דיסקונט בהורדת הריבית, ממשיכה להיות ממוקמת גם השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירה העומדים על 13%. שיעור זה גבוה מעט מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 11%. ביטוח 9 – הגיע הזמן להתקדם […]

פרסומת אלעל- צילום מסך- חנן בן ארי
מאת: גלית חתן , גלובס

השבוע במדד: אל על הכי אהובה, דיסקונט ממשיכה להוביל את הזכורות

בנק דיסקונט – כשהריבית לא מפסיקה לעלות עוזר לכם להילחם במינוס  – הפרסומת הזכורה והמושקעת ביותר השבוע הפרסומת של דיסקונט, בהורדת הריבית, חזרה להיות ממוקמת, לאחר שבוע הפסקה, בשבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירה העומדים על 13%. שיעור זה גבוה מעט מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 11%. אל-על – חווית הטיסה הטובה […]