fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

קמפיין מזרחי טפחות-דביר בנדק- צילום מסך
מאת: ענת ביין לובביץ', גלובס

השבוע במדד: שוב, מזרחי טפחות הכי זכורה- פריגת חוזרת להיות האהובה ביותר

הפרסומת של בנק מזרחי טפחות באמצעות  ראובני פרידן IPG מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירות העומדים על 6.3%; (גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 8.1%) הפרסומת של פריגת, באמצעות פרסום באומן בר-ריבנאי, היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של 18.4% (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות העומד […]

קמפיין מזרחי טפחות- צילום מסך
מאת: ענת ביין לובביץ', גלובס

השבוע במדד: מזרחי הכי זכורה – ביטוח ישיר הכי אהובה

שבוע רביעי ברציפות שהפרסומת של בנק מזרחי טפחות באמצעות  ראובני פרידן IPG מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירות העומדים על 7.5%; (גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 8.0%) הפרסומת של ביטוח ישיר, באמצעות פרסום באומן בר-ריבנאי,למרות שאינה מופיעה על המסך, היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של 19.2% […]

קמפיין מזרחי טפחות- צילום מסך
מאת: ענת ביין לוביביץ', גלובס

השבוע במדד: מזרחי טפחות הכי זכורה- פריגת הכי אהובה

שבוע רביעי ברציפות שהפרסומת של בנק מזרחי טפחות באמצעות  ראובני פרידן IPG מדורגת  בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירות העומדים על 8.7%; (גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 8.0%)  שבוע שלישי ברציפות שהפרסומת של פריגת, באמצעות פרסום באומן בר-ריבנאי, היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של 22.5% (נמוך מהממוצע […]

קמפיין מזרחי טפחות-דביר בנדק- צילום מסך
מאת: ענת ביין לובביץ', גלובס

השבוע במדד: מזרחי טפחות הכי זכורה, פריגת הכי אהובה

הפרסומת של בנק מזרחי טפחות באמצעות  ראובני פרידן IPG מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירות העומדים על 8.8%; (גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 7.9%. הפרסומת של פריגת, באמצעות פרסום באומן בר-ריבנאי, היא  הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של 16.5% (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות […]