fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

כתבות

,

האם אתה יודע מהו התאריך העברי של יום הולדתך?

סקר שערכנו עבור עמותת בינה  על מנת לבדוק את הרלוונטיות של התאריכים העבריים לישראלים נמצא כי רק 10% מהחילונים ידעו מהו יום הולדתם העברי, לעומת 100% מהדתיים והחרדים. מתוך החילונים, רק 16.5% השיבו כי לוח השנה רלוונטי ומשמעותי, זאת לעומת 22.8% שהשיבו כי הוא רלוונטי אבל לא משמעותי. 24.5% מהמשיבים אמרו שהלוח העברי הינו בעל משמעות […]

חנן גרינוולד, ישראל היום | 28 ספטמבר 2022

סקר צרכנות מקיף: מה הישראלים מוכנים לעשות בשביל להוריד מחירים

סקר שערכנו עבור רשות ההסתדרות לצרכנות  מעלה ש-58% מהציבור יימנע מרכישת מוצר של חברה מייקרת, 71% יתמכו בחרם צרכני ו-63% עורכים השוואות מחירים…

חיזקי ניימן, בחדרי חרדים | 22 ספטמבר 2022

אפקט יוקר המחיה – שינוי בשימוש וברכישה של מוצרי חשמל

סקר שערכנו עבור המותג "בקו" בדק את כוונות הרכישה של הישראלים לקראת השנה החדשה ואת הרגלי צריכת מכשירי החשמל. מהסקר עולה כי כ־58% מהנשאלים מתכוונים לשנות את הרגלי צריכת מכשירי החשמל שלהם בעקבות כך, מתוכם 38% ינסו לייעל יותר את השימוש במכשירי החשמל ו־22% השיבו כי הם יפחיתו שימוש במוצרי חשמל. עוד עולה מהסקר כי 24% מהנשאלים […]

היאלי יעקבי-הנדלסמן, ישראל היום | 19 ספטמבר 2022

,

שנה של שוויון מגדרי? סקר חדש בוחן את עמדות הישראלים ביחס לתפילה משותפת בבית הכנסת

סקר שערכנו למכון הדר, באמצעות חברת רוסוב ייעוץ מראה כי כ־50% מהישראלים היו מעוניינים לפגוש ולהכיר מניין שיווני ו־50% ממי שמגדירים עצמם דתיים היו מעוניינים להיחשף למניין שכזה נוסף על כך, רק שליש מהנשאלים היו עוזבים מניין שוויוני לו היו נקלעים אליו. 30% בלבד השיבו שהיו עוזבים את המקום. שליש ממי שמגדירים עצמם דתיים היו מצטרפים […]

חנן גרינווד, ישראל היום | 19 ספטמבר 2022