fbpx

לייעוץ
אישי

ראיונות פנים אל פנים – סקר שטח

מחלקת סקרי שטח

לגיאוקרטוגרפיה מערך לוגיסטי חזק, לביצוע וניהול סקרי פנים אל פנים ברחבי ישראל – בכל האוכלוסיות, בכל המגזרים ובמגוון שפות.
לחברה רשת ענפה של סוקרים, הפרוסה ברחבי הארץ, הכוללת עשרות רבות של מראיינים בעלי ניסיון רב, באמצעותם מתבצעת עבודת השדה במחקרים השונים הנערכים בחברה. לכל אחד מהמחקרים מותאם "פרופיל סוקר" בהתאם לסוג המחקר והאוכלוסייה הנדגמת.
עבודת השדה נערכת לאורך כל השנה, דבר המאפשר שמירה על קשר איתן עם הסוקרים, ופיתוח מיומנויות סקירה.

מגוון סוגי סקרים בהתאם לצרכי המחקר והלקוח

מחלקת סקרי השטח מוציאה אל הפועל סוגים שונים של סקרים ומחקרים:

  • ראיונות ותצפיות בנקודות המכירה או בנקודות קבלת שירות (חנויות, קניונים, מרפאות ובתי חולים, סניפי בנק, תערוכות וכנסים)
  • ראיונות בדגימה ארצית, "מדלת לדלת"
  • מחקרי תחבורה: סקר עולים/יורדים On-board, ספירות נוסעים, שביעות רצון נוסעים, סקר הרגלי נסיעה
  • תצפיות וספירות קהל / תנועה
  • בקרות לקוח סמוי

פיקוח ובקרה

כדי להבטיח דיוק ואיכות של הנתונים הנאספים במהלך עבודת השדה, החברה מפעילה כלי ניהול ותהליכי בקרת איכות, באמצעות מנהלי פרויקטים ייעודיים במחלקת סקרי שטח, המנהלים קשר שוטף עם הסוקרים במהלך עבודת השדה, וכן באמצעות שימוש בכלים ממוחשבים

אמצעי איסוף הנתונים

האיסוף מתבצע על פי רוב באמצעות מכשירי סלולר מתקדמים או טאבלטים, בהם מותקנת אפליקציית סקרים ייעודית, המאפשרת מתן מענה מלא ומקיף לכל צרכי האיסוף.

אפליקציית הסקרים הממוחשבת מספקת מגוון פתרונות רחב, הן מבחינת היכולת לעשות שימוש בסוגים רבים ומגוונים של שאלות (סגורות, פתוחות, נומריות, חישוביות, טבלאיות, חד/ רב-ברירתיות ועוד, כולל אפשרות למדידת זמנים) והן מבחינת היכולת לקבוע תנאים לוגיים בשאלוני המחקר.

כלי האיסוף ממוחשבים, מספקים מידע עדכני ומאפשרים "שליטה מרחוק" על קצב התקדמות האיסוף, איכות הנתונים והדגימה במרחב, וכן מאפשר קליטה מהירה של קבצי נתונים והעברתם למזמין באופן מהיר ביותר.