fbpx

לייעוץ
אישי

התכנות כלכלית ופוטנציאל שוק

התכנות כלכלית ופוטנציאל שוק

המחלקה הכלכלית מתמחה במחקרי היתכנות כלכלית – שיווקית ופוטנציאל שוק לפרויקטים של מגורים, מסחר ותעסוקה. המחלקה כוללת צוות מומחים בינתחומי (כלכלה, מנהל עסקים, תכנון אורבני, שיווק, שמאות ועוד), המסתייעים במערכות מידע וכלי מחקר מגוונים, העומדים לרשותם החברה.
המחלקה הכלכלית מציעה ליזמים, חברות נדל"ן, רשתות קמעונאיות וגופי תכנון שונים, פתרונות וכלים בתחומי פעילות מגוונים, תוך התייחסות אסטרטגית ובחינה של פוטנציאל כלכלי וביקושים, והיא פועלת בישראל ובחו"ל במגוון תחומים והתמחויות: חישובי פדיון צפוי, ייזום רעיוני ושימושים אופטימליים לנכסי נדל"ן, אומדני פוטנציאל שוק, אסטרטגיית פריסת סניפים, תכנון אסטרטגי של תמהילי בנייה, תמהילי מוצרים, הקצאת שטחים לענפים, החדרת גופים ישראליים לחו"ל וייעוץ בהחדרת חברות רב לאומיות לישראל.
תוצרי העבודה מספקים כלים תומכים בקבלת החלטות עסקיות, גיוס מימון וגיבוש תכנית עסקית ותכנית שיווק.

נדל"ן מניב

התמחות בחיזוי פוטנציאל היתכנות כלכלית להקמה של פרויקטים במגוון ענפים:

 • מסחר (מרכזי ערים, מסחר רחוב, מרכזים שכונתיים, מרכזי תחבורה, קניונים ו-Power Centers) – ליווי תכנון, הקמה ומעמד שיווקי של רוב הפרויקטים המסחריים הגדולים בישראל
 • משרדים (מגדלי משרדים, פארקים לתעסוקה) – זיהוי פוטנציאל הביקוש וגיבוש פרוגרמה שיווקית כלכלית לפיתוח של פרויקטים למשרדים
 • תעשייה ואחסנה – אפיון השימושים המיטביים בהתאם לאזור ולמיקום וכן גיבוש מודלים גיאוגרפיים לאיתור מיקומים מיטביים ביחס ליעדי אספקה

תוצרי הפעילות כוללים:

 • פוטנציאל כלכלי צפוי, מספר מבקרים צפוי
 • פדיון צפוי למ"ר (חנות, רשת, קניון, מיזם, שירות חדש)
 • אומדן שכר דירה צפוי
 • ייזום רעיוני: פתרון אופטימלי לקרקע
 • רמת המיצוי של הפוטנציאל הכלכלי המצוי סביב הפרויקט
 • אפיון הלקוחות הפוטנציאליים: מי הם? מהיכן יגיעו? מצבם הכלכלי ? מהו כוח הקניה החודשי שלהם לקטגוריות מוצר שונות?
 • איתור דרכים ליצירת בידול ויתרון תחרותי
 • תמהיל מיטבי של חנויות למיקסום פוטנציאל כלכלי
 • תכנון אסטרטגי של תמהילי בניה, תמהילי מוצרים, הקצאת שטחים לענפים

נדל"ן למגורים

ליווי התכנון, השיווק וההקמה של פרויקטים רבים ברחבי הארץ. הצלחות רבות במקסום פוטנציאל המכירה, התאמה מקסימאלית של מאפייני פרויקטים לצרכי אוכלוסיית המטרה, זיהוי חסמים והבלטת יתרונות בתהליך המכירה.

מחקרי ביקוש וגיבוש תמהיל דירות למאות פרויקטים ושכונות ברחבי ישראל:

 • דיור להשכרה – בחינת כדאיות ההשקעה בפרויקטים ברחבי הארץ, ואומדני ביקוש לפי רמות מחירים שונות
 • דיור מוגן – פוטנציאל הביקוש כמו גם היתכנות כלכלית של פרויקטים בכל הארץ, עבור הרשתות הגדולות בישראל ועבור יזמים פרטיים, מחקרי שוק רוחביים לזיהוי מוקדי פיתוח מומלצים.
 • מעונות סטודנטים – אומדן הביקוש הצפוי למגורים במעונות, עבור יזמים ומוסדות אקדמיים
 • התחדשות עירונית – שימוש במודלים גיאוגרפיים כלכליים, לזיהוי בניינים המתאימים להתחדשות עירונית, באופן נקודתי, ותכנון היקפים אפשריים ליישום

 

תוצרי המחקר עבור יזמים ורשויות כוללים:

 • אפיון השוק (רמת מחירים, היצעים, תחרות ועוד)
 • חיזוי קצב מכירות, קצב אכלוס
 • הגדרה ואפיון של קהל המטרה
 • באילו מחירים ניתן למכור, רגישות למחיר
 • אופי וסוג הבניין הרצוי: מגדלים, יוקרה, בניה חכמה, בניה ירוקה, דירות מיוחדות ועוד.
 • מפרט מיטבי המועדף על קהל היעד
פריסת סניפים

החברה מפעילה מודלים גיאוגרפיים התומכים באסטרטגיית פריסת סניפים ושירותים

 • זיהוי פוטנציאל הלקוחות בחלוקה לסגמנטים וכוח קנייה
 • איתור מיקום מועדף, בזמינות לקהל היעד
 • המלצה על פתיחה, סגירה ואיחוד סניפים, קניבליזציה
חניונים ופתרונות חנייה

בחינת כדאיות הקמה וסידור של מתחמי חניונים חדשים או קיימים, וכן בדיקת כדאיות הפיכת חניונים עיליים לחניונים תת קרקעיים.

העבודה כוללת הפעלה של מודל ייחודי, אשר פותח בגיאוקרטוגרפיה ומשלב:

 • ניתוח תכניות עתידיות באזור, ניתוח מצב קיים ומגמות צפויות
 • בחינה מקיפה של היצעים, תפוסות והרגלי חניה
 • ניתוח תכניות בניין עיר, והשפעתן על היצעי חנייה עתידיים.
תכנון תחבורה

החברה פיתחה מודל לחישוב תחזית הביקוש לנסיעה בתחבורה ציבורית, והיא משתלבת בצוותי תכנון של מודלים תחבורתיים, בדגש על תחבורה ציבורית.
פעילות המחקר כוללת סקרי ביקושים חדשניים.

התכנות ופוטנציאל שוק לשירותים ומוצרים

בחינת פוטנציאל הביקוש לחדרי כושר, בתי קולנוע, מיזמים תיירותיים, אפליקציות, רשתות קמעונאיות ועוד. תוצרי העבודה מספקים ליזמים תמונה מקיפה על:

 • מאפיינים של קהל הלקוחות (תפיסות, עמדות, הרגלי צריכה עדכניים)
 • זיהוי ואפיון קהל לקוחות רלוונטי
 • אומדן הפוטנציאל הכלכלי הטמון במוצר או בשירות הנחקר
 • אומדן קצב מכירות / מספר לקוחות למיזם המתוכנן
חוות דעת כלכלית ותמיכה בהתנגדויות

פרויקטים רבים בתחום הנדל"ן נתקלים בצורך להצדקה כלכלית-תכנונית מול גורמי התכנון. החטיבה מסייעת לרשויות, עורכי דין, יזמים ועוד בתהליכים משפטיים ותכנוניים.

תחומי פעילות נוספים
 • פיתוח מודלים כלכליים-חברתיים
 • ייעוץ וליווי משרדי ממשלה בתיעדוף פרויקטים בעלי חשיבות לאומית, כולל בקרב אוכלוסיות מגזרים