fbpx

לייעוץ
אישי

שיווק, פרסום ודעת קהל

שיווק, פרסום ודעת קהל

גיאוקרטוגרפיה מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון רחב של פתרונות מחקר, המהווים כלי תומך החלטות, בגיבוש אסטרטגיה שיווקית-תקשורתית וכוללים: מודלים לבחינת מעמד מותג ונכסיות מותג, בחינת קונספטים, בחינת פרזנטורים, מיפוי תהליך קבלת החלטות של צרכנים, אפקטיביות פרסום, ניתוח עולם התחרות ועוד.
המחקרים נערכים בקרב מגוון מגזרי האוכלוסייה השונים, כולל אוכלוסיות מקצועיות, תוך התאמת שיטת הדגימה ושיטת התשאול לקהלי המטרה ולמטרת המחקר.
עבודת המחקר מאופיינת בניתוחים ייחודיים וביניהם: ניתוח סגמנטלי ומגזרי, ניתוח גיאוגרפי וניתוח סוציו-אקונומי מורחב, המאפשרים הפקת משמעותיות ומסקנות אופרטיביות, כחלק מתהליך מובנה שמטרתו ליצר ערך ללקוח.

מעמד שיווקי ונכסיות מותג (Brand Equity)

בחינת המעמד השיווקי ובחינת נכסיות המותג בסביבת התחרות בה הוא פועל, ביחס לעצמו וביחס למותגים המתחרים בתחום.

 • מודלים למיפוי מעמד המותג, והמסרים השיווקיים והתקשורתיים הנדרשים לצורך חיזוק המותג, ותעדוף המסרים.
 • מודלים למיפוי התפיסות כלפי המותג בפרמטרים שונים, בעולם התחרות, הכוללים כלים לזיהוי הפרמטרים בהם רצוי להתמקד על מנת להביא לשיפור מעמד המותג בסביבת התחרות שלו, וכלים אופרטיביים – "כיצד לחסום את המתחרים"
 • מודלים המתמקדים באפשרויות פיתוח המותג בפן הכלכלי – תמחירי
פתרונות ממוקדי שיווק, פרסום ומכירות
 • מודלים לבדיקת קונספטים פרסומיים / פרסומות לפני עלייתן
 • מודלים לבדיקת פרזנטורים
 • מודלים לבדיקת אפקטיביות פרסום (במהלך ו/או לאחר ירידת הקמפיין), כולל ניתוח מידת ההשפעה של הפרסומת על הפרמטרים השיווקים של המותג
 • בחינת תהליכי קבלת החלטות של לקוחות
 • בחינת השיקולים בבחירת מוצרים / מותגים
 • ניתוח עולם התחרות – ניתוח נקודות חוזק וחולשה, Bench-Marketing, איומים והזדמנויות אצל המתחרים, זיהוי מגמות נטישה אצל המתחרים, ומתן כלים לגיוס לקוחות חדשים
 • אפקטיביות אמצעי נראות במדף – בולטות אמצעי הנראות והקשר שלהם לקניה בפועל, מחקרי אריזות
 • E-Commerce מתן כלים להגדלת המכירות באינטרנט
 • מדד גיאוקרטוגרפיה לאפקטיביות פרסום: לחברה בסיס נתונים מקיף על תחום הפרסום, ועל בסיסו נערכות השוואות למדד אפקטיביות של פרסומות: השוואה קטגוריאלית, השוואה לפרסומת דומה, השוואה לפרסומות בעלות GRP ו- TRP שפורסמו במקביל
 • מעקב אחר ביצועי הפרסומת במדד הפרסומות הזכורות והאהובות של גיאוקרטוגרפיה וגלובס
מסגמנטציה לאסטרטגיה

לחברת גיאוקרטוגרפיה מודל סגמנטציה בינלאומי, אשר הותאם באופן ייחודי לישראל ,באמצעותו החברה מספקת פתרונות הכוללים:

 • פילוח לקוחות וצרכנים פוטנציאלים
 • זיהוי וניתוח הזדמנויות שיווקיות
 • זיהוי צרכנים פוטנציאלים ברמת השכונה והרחוב במטרה להגיע לקהלים נוספים בצורה ממוקדת, כולל המלצות לפעילויות BTL.
 • עוד על סגמנטציית לקוחות ומיפוי קהלים לחץ כאן

 

.

התמחות במגזרים

בגיאוקרטוגרפיה קיימת התמחות ייחודית, רבת שנים, בעריכת מחקר במגזרי אוכלוסייה שונים. במכון נערכים מחקרים בשפה הרוסית, בשפה הערבית, ובקרב האוכלוסייה החרדית והמגזר הדתי-לאומי, וכן בהתאם לצרכי הלקוח בשפות שונות כמו: אמהרית, ספרדית, צרפתית, אנגלית.

לקריאה נוספת

תחומי התמחות ופעילות נוספים:
 • מחקרים חברתיים: סקרים ומחקרים עבור עמותות וארגונים הפועלים בתחומי חברה, קהילה, תעסוקה, התנדבות, אוכלוסיות מוחלשות ועוד. מחקרים עבור משרדי ממשלה וגופים ציבוריים בתחומי חינוך, רווחה, בריאות, התמכרויות ועוד.

 

 • סקרים פוליטיים: סקרי בחירות ברשויות המקומיות ובבחירות לכנסת, ליווי מועמדים בתהליכי קבלת החלטות ובגיבוש האסטרטגיה, תחזיות מנד"טים וכוונות הצבעה.

 

 • מחקרי אריזות: בחינת אריזות חדשות, התאמת האריזה למותג, לקטגוריה ולסדרת מוצרים, אטרקטיביות האריזה בהעברת מסרים ובהנעה לרכישה, בולטות על המדף באמצעות Heat-Map ועוד.

 

 • מחקר משפטי: סימני מסחר, הטעיית צרכנים, כתיבת חוות דעת משפטיות, ליווי משרדי עורכי דין והופעה בבית משפט לקריאה נוספת

 

 • מחקרים במגזר העסקי: בקרב מקבלי החלטות בעסקים וקהלים מקצועיים, מנהלי משאבי אנוש, תחום ההיי-טק, ומגזרים עסקיים נוספים בהתאם לצרכי הלקוח

 

 • סקר + : מיפוי אנליטי של תוצאות סקרים, תרגום של נתונים לממצאים ויזואליים, ברזולוציה של בתים במרחב.