fbpx

לייעוץ
אישי

מודלים ופתרונות עתירי מידע

מודלים ופתרונות עתירי מידע

מערכות המידע של גיאוקרטוגרפיה, אינן רק דרג משרת טכני בלבד בקבוצת גיאוקרטוגרפיה, אלא הן ענף כלכלי נפרד, העוסק במחקר ופיתוח של מוצרים ייחודיים בתחום מערכות המידע ושל מודלים ופתרונות עתירי מידע.

מערכת המידע של קבוצת גיאוקרטוגרפיה, כלי הניתוח הסטטיסטיים שלה וכלי המיפוי האנליטי, מבוססים על עקרון תורתי גיאוקרטוגרפי – "עיקרון המרחב החופשי" (Non-Divide Space Analysis). העיקרון קובע כי כל גבול וכל אזור הם יצירה שרירותית ולכן יש לאפשר אנליזה בלתי מוגבלת, המבוססת על רמת הפרוט הראשונית, הנקודתית, היותר גבוהה שאפשר. תוצרי כל ניתוח גיאוקרטוגרפי מאתרים הם, לפיכך, אד-הוק, לפי צרכי המחקר, את הגבולות המהותיים של כל תופעה נחקרת.

לקוחות גיאוקרטוגרפיה נהנים מתשתית רחבה של מערכת מידע, מחשוב וטכניקות מחקריות, שפותחו בחברה:

מערכת מידע גיאוגרפית (GDB)

המערכת כוללות מידע דמוגרפי, חברתי-כלכלי וכן עסקי על כל אזור במרחב העירוני של ישראל, עד לפרוט של חלקי רחובות ובתים ספציפיים. במערכת GDB יש כחצי מיליון בניינים, ובהתייחס אליהם עושר גדול של נתונים באינדקסים כלכליים ושיווקיים מרובים: דמוגרפים, חברתיים וכלכליים (כולל עשירון חברתי-כלכלי ואף מאיון חברתי כלכלי)

הנתונים מתעדכנים כל הזמן ובדיוק גבוה: עד לרמת הבניין, כתובת, קואורדינות, מספר יחידות דיור, גיל בניין, מחירי נכסים, סוג האוכלוסייה המתגוררת בנכס, וכיוצא בזה.

מיפוי (GIS) אנליטי ממוחשב בשיטת AVISYS

כלי מחקרי ייחודי בחקר המרחב, המאפשר פילוח חברתי-כלכלית, פילוח שוק, מיקוד שיווקי, חישובי פוטנציאל, "איתור חורים" במערכות החברתיות בעיר, במערכות השירותים בעיר, במערכות של שיווק והפצה ואיתור מיקומים אופטימליים לתעשייה, לנדל"ן ולמסחר.

סגמנטצייה של אוכלוסיות

לגיאוקרטוגרפיה יכולות ייחודיות בביצוע סגמנטציה של לקוחות ושל אוכלוסיות, בהתבסס על תוצאות סקרים ומחקרים ומערכות המידע של החברה ולקוחות החברה.
לקריאה על סגמנטציית לקוחות ומיפוי קהלים לחץ כאן

מודלים ייחודיים להערכת תועלות

מודלים ממוחשבים שפותחו בחברה להערכת תועלות של פרויקטים ולמיקום אופטימלי של שירותים וסניפים במרחב העירוני, האזורי והארצי, זאת כפונקציה של גודל האוכלוסייה ומאפייני הביקוש והצריכה שלה כנגד ההיצע הקיים והמתוכנן בכל האזור.

ניתוחים מבוססי BIG DATA

החטיבה למערכות מידע בשילוב עם המחלקה לסטטיסטיקה, משמשות כיחידות מחקר וסיוע לכל תחומי המחקר בגיאוקרטוגרפיה. רמת הניתוח הסטטיסטי מסוגלת לנתח קבצי ענק (BIG-DATA). לחברה ניסיון רב בניתוחים סטטיסטיים-כלכליים ועבודה עם מאגרי ענק כמו בנקים, משטרה, קבצי מרשם התושבים, מערכות עיתונים, ניתוחים השוואתיים של מחירים, בדיקות סל מוצרים, Tracking אחר שינויים בענף הבנייה, מוצרי הצריכה והתקשורת.

קרא עוד על המחלקה לסטטיסטיקה