fbpx

לייעוץ
אישי

סקרים אינטרנטיים

מהו סקר אינטרנטי

סקר אינטרנטי הוא שאלון למילוי עצמי, המופץ באמצעים דיגיטליים.
בשנים האחרונות נכרת מגמה של מעבר מסקירה בטלפון לסקירה באינטרנט. היתרון הבולט של סקרים אינטרנטיים, הוא באפשרות להציג תמונות, קטעי וידיאו ואודיו, ובצורה זו לבחון אלמנטים ויזואליים, וביניהם: קונספטים ותוכן פרסומי, אריזות, זיהוי לוגו של מותגים וכדומה.

מגוון סוגי סקרים בהתאם לצרכי המחקר והלקוח

קיימים מספר סוגים של סקרים אינטרנטיים, המופצים באמצעות פלטפורמות שונות, בהתאם לסוג המחקר ולקהלי המטרה:

  • סקר המופץ לפאנל אינטרנטי גדול (סקר ייעודי / סקר אומניבוס), בו המשיבים נרשמים מראש כחברים בפאנל, ומביעים נכונות להשיב על סקרים.
  • סקר המופץ למאגר כתובות דואר אלקטרוני המסופק ע"י מזמין המחקר, ונערך עפ"י רוב בקרב לקוחות
  • סקר המופץ באמצעות הודעת טקסט למאגר מספרי טלפון סלולארי, ובהודעה הפניה (LINK) לשאלון ממוחשב
  • סקר המופץ באמצעות מודעה או באנר באתרי אינטרנט / פורומים / מדיה חברתית / QR-CODE , אשר לחיצה עליהם מפנה לשאלון ממוחשב

הדגימה ותהליך האיסוף

תכנון הדגימה נעשה בהתאמה למטרות המחקר ולקהלי המטרה, והדגימה מתבצעת לפי כל כללי האתיקה המקצועית המקובלים.
השאלון ממוחשב, ומאפשר שימוש בהתניות לוגיות מובנות, אשר מציגות למרואיין שאלות בהתאמה לתשובות שנתן בשאלות אחרות בסקר, ואו בהתאמה למאפייני המרואיין.
בכל סוגי הסקרים התשובות לשאלון נקלטות בזמן אמת, ומאפשרות שליטה על כמות המשיבים, בקרה על הדגימה והתשובות המתקבלות.