fbpx

לייעוץ
אישי

סקרים טלפוניים

מכון הסקרים הטלפוני

בבעלות גיאוקרטוגרפיה מכון סקרים טלפוני ממוחשב מהגדולים בענף.
במכון הסקרים צוות סוקרים גדול מאד, אשר מבצע מידי שנה מאות אלפי ראיונות טלפוניים.
הראיונות נערכים במספר שפות: עברית, ערבית ורוסית, והיכן שהדבר נחוץ, גם בשפות נוספות, כמו אמהרית, ספרדית, אנגלית וצרפתית.

מגוון סוגי סקרים בהתאם לצרכי המחקר

במכון הסקרים נערכים סקרי אומניבוס וסקרים ייעודיים במגוון רחב של נושאים, וביניהם:

  • מחקרים שיווקיים
  • מחקרי שביעות רצון לקוחות
  • מחקרים חברתיים
  • מחקרים כלכליים
  • מחקרים רפואיים
  • מחקרים בקרב מקבלי החלטות בעסקים

מערכת סקרים ממוחשבת

מערכת הסקרים הממוחשבת כוללת 70 עמדות, הנשלטות כולן ממערכת ניהול מרכזית, המאפשרת שליטה, פיקוח ובקרה על כל רכיבי הסקר: הדגימה, קצב העבודה ואיכות הסקרים.

פיקוח ובקרה

בגיאוקרטוגרפיה מייחסים חשיבות רבה ביותר לדיוק ולאיכות הנתונים, ולפיכך עושים שימוש בכלים מגוונים להבטחת איכות הסקרים. הסקרים נערכים תחת פיקוח והשגחה קפדניים של צוות מכון הסקרים, תוך שמירה על הנחיות הצוות המחקרי וכללי האתיקה המקצועיים. במקביל נעשה שימוש גם בכלים ממוחשבים לבקרת איכות על הראיונות ותוכנם, וכן מיושמים תהליכי למידה, משוב והפקת לקחים, לצורך שיפור איכות הסקירה ומקצועיות הסוקרים.