fbpx

לייעוץ
אישי

תכנון אורבני והתחדשות עירונית

תכנון אורבני והתחדשות עירונית

המחלקה לתכנון אורבני מלווה רשויות מקומיות, משרדי ממשלה , גופי תכנון ויזמים פרטיים בהליכי תכנון החל מרמה מפורטת של בניין, ועד לשכונה, אזור, וערים במסגרת תכניות מתאר כוללניות, תכניות עירוניות סטטוטוריות ואסטרטגיות ומחקרים ברמה הארצית.

הצוות המקצועי כולל אנשי מקצוע מובילים: מתכנני ערים, כלכלנים, מוסמכים במנהל עסקים, שמאים ועורכי דין.

המחלקה מספקת מעטפת שירותים רחבה ומלאה לגופיים מוסדיים ופרטיים הן ברמה האסטרטגית והן ברמה הפרטנית.

פרוגרמות לצורכי ציבור וכושר נשיאה
 • יעוץ חברתי לצורכי ציבור בתכניות מתאר כוללניות, שכונתיות ואזוריות
  בחינת המצב הקיים של צורכי הציבור: מבנים ומוסדות ציבור ושטחים פתוחים, אל מול החזון והאפשרויות הקיימות על מנת להגשים אותו. תחזית אוכלוסייה ופריסה של חתכים שונים של האוכלוסייה במרחב. העבודה מבוצעת בקשר ישיר מול גורמים בהנהלות הערים על מנת להגיע להסכמות ולקדם את התכנון.
  התוצרים כוללים חוות דעת ונספחים פרוגרמתיים כחלק ממסמכי תכניות סטטוטוריות.

 

 • ניתוח כושר הנשיאה לצורכי ציבור בערים וותיקות ובשכונות חדשות
  בחינת האפשרות לציפוף שכונות ותוספת יחידות דיור, תוך בחינה של האפשרות לעשות שימוש בפתרונות חדשים, לבניית מבני ציבור, ובהתאמה לחתך האוכלוסייה הקיים והצפוי, בהתאם לתמהיל המגורים המוצע בתכנית קימת או בהתאם לניתוח ביקושים.
פרוגרמות כלכליות: מסחר תעסוקה וכלכלת הישוב
 • יעוץ כלכלי בתכניות מתאר כוללניות, שכונתיות ואזוריות
  במסגרת זו נבחנים היבטים שונים של מאפייני התעסוקה והמסחר בעיר ובמרחב הרלבנטי: התפלגות לפי משלח יד וענף כלכלי, שיעור השתתפות ועוד, מאפייני העסקים הקיימים והמצאי בתכניות מאושרות, מגמות לאורך שנים וצפי לשנת היעד.
  ניתוח כלכלת הישוב: חיבור הנתונים לכדי פרוגרמה כלכלית ריאלית, היכולה לתת מענה לתעסוקה והכנסה לעיר, בקשר עם האפשרויות הקיימות והביקוש לשטחי תעסוקה ומסחר לאותו ישוב.

 

 • ניתוח ההשלכות הכלכליות של פיתוח שכונות מגורים חדשות על הכלכלה העירונית
  ליווי הליכי הרחבת גבולות מנקודת המבט העירונית והיזמית.
אומדני הסתברות כלכליים עירוניים
 • פתרונות כלכליים כבסיס להתחדשות ושיקום שכונות ואזורים באמצעות התחדשות עירונית: תמ"א 38 ופינוי בינוי
  ניתוחים לגבי הפוטנציאל הכלכלי לביצוע התחדשות עירונית והכלים הנדרשים על מנת להוציא אל הפועל פרויקטים, המתאימים מבחינה חברתית, כלכלית ומרחבית לאזור. בחינת האפשרויות הרלבנטיות: קרקע משלימה, ניוד זכויות וכדומה.

 

 • ניהול, תכנון ויעוץ כלכלי לתכנית מתאר לתמ"א 38 לפי סעיף 23
  קביעת עקרונות לתימרוץ, התנעה והגבלה של התכנית באזורים שונים בעיר, בהתאם לכושר הנשיאה של התשתיות: צורכי ציבור ותנועה, רוחב רחובות ונקודת הפתיחה הכלכלית.

 

 • אומדן הסתברות להיקפי פיתוח באמצעות התחדשות עירונית ברמה הכלל עירונית
חוות דעת אורבניות
 • ניתוח מיזמים ופרויקטים תכנוניים ואדריכליים בהיבט עירוני
 • ליווי רשויות ויזמים בהליכי תכנון בוועדות התכנון ובוועדות ערר
שיתוף ציבור
 • ניהול תהליכי שיתוף ציבור בתכניות מתאר עירוניות ושכונתיות תוך שילוב מגוון כלים: ראיונות עומק, קבוצות מיקוד וסקרים.
 • המידע הרב הנמצא בידי גיאוקרטוגרפיה על כלל הישובים במדינת ישראל, מאפשר תכנון מדויק של שיתוף הציבור, תוך מתן מענה למגוון צורכי התכנון. מכון הסקרים מאפשר ניתוח מידע מקהלים רחבים, אם מהישוב או השכונה עצמם ואם גם במרחב התכנון הרלבנטי.
 • החברה מקפידה על שיתוף נציגים ממגזרים ייחודיים: חרדים, ערבים ועוד, בהליכי השיתוף.

עוד על שיתוף ציבור

ייעוץ כלכלי ושמאות

שירות לקבלנים ויזמים, הכולל הכנה למכרזי קרקע, ופתרונות לצורך קבלת החלטות יזמיות, במגוון שימושי קרקע: מגורים, מסחר, לוגיסטיקה, תעשיה, תיירות, מלונאות. השירותים כוללים:

 • בדיקה כלכלית של מכרזי קרקע ו"מחיר למשתכן"
 • סקרי התכנות ובדיקת כדאיות כלכלית, כולל "דוחות אפס"
 • בחינת השימוש המיטבי במתחמי קרקע (BEST USE)
 • שינוי ייעוד והשבחת נכסים
 • איתור ובדיקת מתחמים ופרויקטים להתחדשות עירונית (פינוי–בינוי ותמ"א 38)
מחקרים לניתוח מגמות אורבניות

עריכת מחקרים וניתוחים בהיקפים כלל ארציים, עבור יזמים ורשויות ממשלתיות, בנושאים הקשורים להתפתחות ומגמות בענף הנדל"ן, והפיתוח הכלכלי לתעסוקה ומסחר. לדוגמה:

 • ההשפעה של תכנית שימור המבנים על מחירי דירות ועל שוק הנדל"ן בעיר,
 • פיצול דירות והשפעתו על שוק המגורים והתשתיות בעיר,
 • סיכויי הצלחה של מכרזי מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון ועוד.
תכניות אסטרטגיות למערכות חינוך - פרוגרמה חכמה

הכנת תכנית אב להתאמת השינויים הדמוגרפיים, חברתיים ופדגוגים העוברים על ישוב, בשיתוף עם: הרשות המקומית, משרד החינוך, צוותי ההוראה, ההורים והתלמידים, תוך חשיפתם למידע ורעיונות ובחינת הצרכים והרצונות של הציבור.

הפעילות כוללת:

 • ניתוח מרחבי ליצירת איזון חברתי-מרחבי-פיזי במערכת החינוך העירונית על שלוחותיה.
 • המלצות לניצול יעיל, ותוספות נדרשות במבני ציבור קיימים ומתוכננים, בהתאם לכושר הנשיאה לצורכי ציבור ומגמות להתחדשות עירונית.
 • תכנון מערך הסעת תלמידים לפי מספר נסיעות נדרש של התלמידים בכל חלק של הישוב, בזיקה ליעדי הנסיעה.
 • שילוב מערכת החינוך בתהליכי מיתוג עירוניים.

תסקירים ודוחות חברתיים

בגיאוקרטוגרפיה מחלקת סקרי שטח מנוסה המתמחה במילוי שאלונים של שוכרים ומשכירים ביחידות דיור מתפנות במתחמי התחדשות עירונית. מילוי השאלונים וביצוע התסקירים הינו בהתאם לדרישות המנהלות להתחדשות עירונית והמחלקות העירוניות הדורשות מסמכים אלו כתנאי מקדים לביצוע תהליך ההתחדשות. גיאוקרטוגרפיה פועלת במישור זה בכל הארץ מול כל סוגי האוכלוסיות ברגישות מלאה תוך מתן מענה מלא לכמות התסקירים הנדרשים בתהליך.

דוגמאות לפרוייקטים

דוגמאות לפרויקטים של המחלקה האורבנית

פתח תקווה

1. אומדן הסתברות להתחדשות עירונית ברמת כל בניין בעיר (שמאות אוטונומית). 2. תוכנית סטטטורית לתמ"א 38 לפי סעיף 23 לעיר.

ראשל"צ

פרוגרמה לצורכי ציבור (מוסדות חינוך) - תוספת יחידות דיור במרכז העיר באמצעות תמ"א 1/38 ותמ"א 2/38 במענה לצורך הגדלת המכסה שנקבעה בתכנית לפני עשור.

ירושלים, רכס לבן

1.יעוץ חברתי, כלכלי פרוגרמטי. 2.בחינה של כ 40 פרויקטים להתחדשות עירונית בעיר ואומדן קרקע משלימה ברכס לבן. 3. אומדן להיקף מגורים ברכס לבן.

כפר יונה

ייעוץ כלכלי שטחי תעסוקה נדרשים בראייה מרחבית לגבי מעמדה של העיר במזרח נפת השרון.

גילה, ירושלים

שיתוף ציבור: דוח חברתי והטמעת המלצות בתכנון מתחם להתחדשות עירונית

יפו ד', ת"א יפו

שיתוף ציבור: סקר משקי בית ודוח חברתי הכולל המלצות תכנון למתחם התחדשות עירונית

נתיבות, תכנית אסטרטגית

שיתוף ציבור: במסגרת תכנית אסטרטגית לעיר לשנים הבאות, הגדרת יעדי צמיחה, מיפוי חברתי והמלצות לפעולה

עכו, אזור תעשיה דרומי

שיתוף ציבור: בעלי קרקעות ועסקים המלווה תכנית מתאר לאזור תעשייה ותיק