fbpx

לייעוץ
אישי

ד"ר רינה דגני

ד"ר רינה דגני

יו"ר

 • דוקטור למדעים (sc) –בתכנון ערים ואזורים (הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, חיפה), 1988, התמחות בכלכלה אורבנית – יישום בתחום הבנייה, מגורים ותעסוקה ופריסת שימושי קרקע.
 • MA – בלימודים אורבניים (אוניברסיטת תל-אביב) 1982, התמחות בכלכלה אורבנית.
 • BA – מדעי החברה

 

הראשונה בארץ שהפעילה מודל הדוני-כמותי "להערכת נכונות לשלם עבור איכויות מגורים בשולי מטרופולין", היום הוא מודל בסיס בשוק הדיור, המשרת את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

ניסיון בשוק המגורים במאות רבות של פרויקטים:

 • פוטנציאל ביקוש
 • תמהיל דירות
 • מחירי דירות גמישויות ביקוש מול מחירים ומיצוב פרויקטים,
 • אומדן תשואות מהשקעה (דמי שכירויות, עליית ערך נכסים, משכנתאות וכו')
 • השפעה של גורמי מיקום, של מתן הטבות לפריפרייה, של מיסוי על דירות, של שינוי בגובה הריבית וכו'
 • עורכת בקביעות סקרי מעקב שוטפים וניתוח מאגרי מידע על שוק המגורים, שכירויות ומשקיעים
 • עשרות מאמרים בעיתונות
 • השתתפות בעשרות כנסים מקצועיים בתחום הנדל"ן, בכנסי השמאים, המי"ל, מכללת אמות משפט, מרכז פישמן, אוניברסיטת תל אביב וכו'

 

תחומי התמחות:

 • החלטות מיקום של משקי בית ושל פונקציות מסחריות
 • כלכלה אורבנית; מודלים של תכנון אורבני
 • תכנון שימושי קרקע לפי עקרונות של היצע וביקוש
 • מודלים לבדיקת הקשר בין תכנון שימושי קרקע ותחבורה
 • שוק הנדל"ן המסחרי (תעשייה, מסחר, משרדים, בילוי וכו')
 • מיקום מרכזי מסחר
 • תיירות – תכניות אב לתיירות, פרויקטים תיירותיים
 • הערכה בהקשרי תכנון אורבני ואזורי, של תועלות צפויות של פרויקטים ציבוריים;
 • תוכניות אב להפחתת גזי החממה במספר יישובים מהגדולים בישראל. החדרה וליווי של פרויקטים למגורים בישראל, לתו תקן ירוק (כולל חברות כמו שיכון ובינוי).

 

חקרה ולימדה בתחומים אלה בחוג לגיאוגרפיה ובלימודים אורבניים- מדעי החברה/מדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב ( 1976-1988)

 • עומדת בראש החטיבה הכלכלית-אורבאנית בגיאוקרטוגרפיה
 • 2000-2010: חברת המועצה הארצית לתכנון לבניה
 • 1990-1996: חברת הנהלת האיגוד הישראלי לתכנון ומחקר תחבורה (איל"ת)
 • מרצה במכללות שונות ובכנסים שונים על תחום הנדל"ן למגורים ונדל"ן מסחרי