fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

גם השבוע בראש המדד: טורנדו – הפרסומת הכי זכורה-תדיראן – הכי אהובה

גם השבוע קרב המזגנים ממשיך ובראש טבלת הפרסומות הזכורות ביותר מדורגת השבוע טורנדו  באמצעות משרד הפרסום מקאן. שיעור הזכירה לפרסומת גבוה בכ-32% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 8.8%. בראש טבלת הפרסומות האהובות ביותר מדורגת הפרסומת של תדיראן,  באמצעות משרד הפרסום בורודה-קפלן. שיעור האהדה נמוך בכ-15% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 19.7%. הקמפיין של מפעל הפיס, "חיש גד – זה אתה עם עוד קצת כסף", באמצעות משרד הפרסום אדלר-חומסקי & ורשבסקי, הוא המושקע ביותר השבוע מבחינה תקציבית.

טורנדו/ תמונת יח"צ

 

 

 

ענת ביין לוביביץ', גלובס, |