fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

גם השבוע: פרסומת הכפילים של משיח לסלקום TV – הכי זכורה והכי אהובה

הפרסומת לסלקום tv “הכפילים של משיח”  ממשיכה להוביל את הטבלה,  בשבוע השני שלה באוויר,

היא גם הזכורה ביותר וגם האהובה ביותר.

ענת ביין לוביביץ', גלובס, |