fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

הפרסומת החדשה של בזק בינלאומי בראש דירוג מדד הזכורות!

בשבוע הראשון לעלייתה לאוויר הפרסומת החדשה לבזק בינלאומי היא הזכורה ביותר.  הפרסומת שודרה בעיקר בדיגיטל, ובכל זאת נראה כי הנוכחות הקבועה של בזק בתודעה נותנת רוח גבית גם לפרסומת בהשקעה נמוכה יחסית.

 

ענת ביין לוביביץ', גלובס, |