fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

הפרסומת ללאומי קארד היא הפרסומת הזכורה ביותר השבוע!

הפרסומת  שמנסה להטמיע את המודעות לכך ששם הכרטיס השתנה ל-MAX, היא הפרסומת הזכורה ביותר השבוע. את הסלוגן האלמותי “לפנק לפנק לפנק”, מחליף סלוגן חדש המתכתב עם הישן – “למקסם למקסם למקסם”. הפרסומת, באמצעות משרד הפרסום מקאן תל-אביב, היא הזכורה ביותר השבוע, אך שיעורי הזכירה שלה נמוכים בכ-33% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 9.7%. הפרסומת אהובה יותר על קהל צעיר. פרסומת היונים של ביטוח ישיר, באמצעות באומן-בר-ריבנאי, היא הפרסומת האהובה השבוע. שיעור האהדה לפרסומת נמוך בכ-24% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 22.9%.

ענת ביין לוביביץ', גלובס, |