fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

תגיות:

הרחבת חוק הפיקדון למכלי המשקה הגדולים – כ-84% תומכים בחוק הפיקדון. 

סקר שביצענו  עבור המשרד להגנת הסביבה מצא כי כ-87% ממשקי הבית מעידים שמיחזור חשוב במידה רבה או במידה רבה מאוד. עוד עולה מהנתונים כי צריכת בקבוקי משקה היא כ-40 בחודש בממוצע למשק בית, 19 מהם של מכלי משקה גדולים. 80% נקנים בסופרים הגדולים. כבר היום, כ-50% מהציבור מעידים שהם מחזירים בקבוקים קטנים לסופרים בתמורה לפיקדון. ובאשר הרחבת חוק הפיקדון למכלי המשקה הגדולים – כ-84% תומכים בחוק הפיקדון. חוק הפיקדון יחול גם על בקבוקי 1.5 ליטר ומעלה והוא יחל  בעוד שנה.

אורנה יפת, כלכליסיט |