fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

השבוע במדד: בזק אינטרנט הכי זכורה, yes הכי אהובה

הפרסומת של בזק אינטרנט באמצעות משרד הפרסום  אדלר חומסקי & ורשבסקי מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירות העומדים על 11.9%; (גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 8.6%.) הפרסומת של yes  באמצעות משרד הפרסום  אדלר חומסקי & ורשבסקי  היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של  16.7% (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות העומד על 18.3%). הפרסומת של משרד הבריאות – מבצע החיסונים לבני 12 עד 16 באמצעות לפמ היא המושקעת ביותר מבחינה תקציבית השבוע, מבין כל הקמפיינים, הפרסומות והחסויות ששודרו במהלך השבוע החולף. סך ההשקעה של הקמפיין במהלך השבוע החולף עמד על כ – 1.8 מיליון  שח. נתוני ההשקעה הינם בהתאם לנתוני התקציב לפי דו”ח נתוני יפעת בקרת פרסום. מניתוח הפרסומות השבוע מצאנו שהפרסומת של yes זוכה אמנם לשיעורי האהדה הגבוהים ביותר השבוע, אם כי ראוי לציין כי את עיקר האהדה היא שואבת מהמגזר היהודי, בעוד שבקרב המגזר הערבי, שיעורי האהדה לפרסומת נמוכים למדי. מגמה דומה אנו רואים גם בהתייחס לפרסומת של פלאפון, שגם בהקשרה שיעורי האהדה מגיעים בעיקר מהמגזר היהודי. מדובר בתופעה מעניינת, שכן בשני המקרים מדובר בפרסומת בהשתתפותה של נועה קירל.

קמפיין yes/תמונת יח"צ
קמפיין yes/תמונת יח”צ
ענת ביין לובוביץ', גלובס |