fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

השבוע במדד: ביטוח ישיר הכי זכורה, חברת חשמל הכי אהובה.

הפרסומת של ביטוח ישיר באמצעות משרד הפרסום באומן בר-ריבנאי מדורגת זה השבוע החמישי בראש טבלת הפרסומות הזכורות עם שיעורי זכירה העומדים על 5.5% (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 7.6%). הפרסומת של חברת חשמל  , אדלר חומסקי & ורשבסקי  היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של  18.9% (נמוך  מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות העומד על 5%.22). הפרסומת של PARTNER – TV – באמצעות משר הפרסום מקאן היא המושקעת ביותר מבחינה תקציבית השבוע, מבין כל הקמפיינים, הפרסומות והחסויות ששודרו במהלך השבוע החולף. סך ההשקעה של הקמפיין במהלך השבוע החולף עמד על כ 1.5 מיליון ₪. נתוני ההשקעה הינם בהתאם לנתוני התקציב לפי דו”ח נתוני יפעת בקרת פרסום.

בתמונה: ביטוח ישיר יח"צ

 

ענת ביין - לובוביץ', גלובס |