fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

השבוע במדד: ביטוח ישיר הכי זכורה- משרד הבריאות הכי אהובה

 הפרסומת של משרד הבריאות באמצעות משרד הפרסום באומן בר-ריבנאי מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות עם שיעורי זכירה העומדים על 9.0% (גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 7.8%). הפרסומת של משרד הבריאות, באמצעות משרד הפרסום היא באומן בר-ריבנאי, היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של  23.3% (גבוה  מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות העומד על 9%.22). משרד הבריאות  היא המושקעת גםביותר מבחינה תקציבית השבוע, מבין כל הקמפיינים, הפרסומות והחסויות ששודרו במהלך השבוע החולף. סך ההשקעה של הקמפיין במהלך השבוע החולף עמד על כ 1.4 מיליון ₪. נתוני ההשקעה הינם בהתאם לנתוני התקציב לפי דו”ח נתוני יפעת בקרת פרסום.

בתמונה: ביטוח ישיר יח"צ

ענת ביין - לובוביץ', גלובס |