fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

השבוע במדד: דאבל לפרטנר – הכי זכורה והכי אהובה

הפרסומת של פרטנר באמצעות משרד הפרסום  MCCANN מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירות העומדים על 11.2%; (גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 8.9%. פרטנר – הפרסומת האהובה ביותר השבוע ביחד עם הפרסומת של תפוזינה וטורנדו באמצעות משרד הפרסום  MCCANN הם הפרסומת האהובות ביותר השבוע, עם שיעור אהדה זהה של  15.0% (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות העומד על 17.9%). משרד הבריאות  באמצעות לפ”מ הוא המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר בסכום כולל של כ- 1.2 מיליון ₪, שכלל בתוכו מספר פרסומות המשתייכות כולן לקמפיין הקורונה. מעבר לכך, פרטנר באמצעות MCCANN מושקעת גם היא בסכום כולל של כ- 1.1 מיליון  שח.נתוני ההשקעה הינם בהתאם לנתוני התקציב לפי דו”ח נתוני יפעת בקרת פרסום.

קמפיין פרטנר-צילום יח"צ - אוהד רומנו
קמפיין פרטנר-צילום יח”צ – אוהד רומנו

 

ענת ביין לובוביץ', גלובס |