fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

השבוע במדד: הכי זכורה ביטוח ישיר והכי אהובה פריגת

בראש טבלת הפרסומות הזכורות ביותר  מדורגות השבוע שתי פרסומות בכיכובה של נעה קירל. ביטוח ישיר באמצעות משרד הפרסום באומן בר-ריבנאי עם שיעור הזכירה לפרסומת נמוך ב31% מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 9.2%. וצמודה אליה מי שהובילה את המדד בשלושת השבועות האחרונים הפרסומת ליס פלוס וזאת למרות שלא שודרה כלל במהלך השבוע החולף. . סמנכ”ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה, אלי משולם, מציין כי הופעה של אותה פרזנטורית בשני המקומות הראשונים באותו השבוע אינה דבר שכיח, שתי הפרסומות המדורגות השבוע ראשונות במדד הפרסומות הזכורות, מציגות את נועה קירל כפרזנטורית המרכזית, מה שמדגיש לדבריו את מידת ההשפעה הרבה שיש לפרזנטור מוכר וידוע על רמת הזכירה של פרסומות. במקרה של יס פלוס הדבר מקבל משנה תוקף, כך שהפרסומת עדיין זכורה למדי. הפרסומת האהובה ביותר השבוע הפרסומת של פריגת – עושים כבוד לפרדסנים, של משרד הפרסום באומן בר-ריבנאי עם שיעור האהדה של הפרסומת גבוה בכ-1% מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 19.9%. הקמפיין של פריגת – הוא גם המושקע ביותר מבחינה תקציבית עם סך השקעה העומד על כ-1.4 מיליון שקל. לפי דו”ח נתוני יפעת בקרת פרסום.

נעה קיריל לביטוח ישיר\תמונת יח"צ
נעה קיריל לביטוח ישיר\תמונת יח”צ
ענת ביין - לובוביץ', גלובס |