fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

השבוע במדד: משרד הבריאות הכי זכורה, פלאפון הכי אהובה

הפרסומת של משרד הבריאות  באמצעות לפ”מ מדורגת השבוע  בראש טבלת הפרסומות הזכורות עם שיעורי זכירה העומדים על 3.8% (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 7.7%). הפרסומת של פלאפון 5G, באמצעות משרד הפרסום אדלר חומסקי & ורשבסקי שבוע שני ברציפות בראש  הפרסומות האהובות עם שיעור אהדה של  31.9% (גבוה מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות העומד על 8%.22).  הקמפיין של משרד  באמצעות לפ”מ  הוא המושקע ביותר מבחינה תקציבית, מבין כל הקמפיינים, הפרסומות והחסויות ששודרו במהלך השבוע החולף. סך ההשקעה של הקמפיין במהלך השבוע החולף עמד על כ 2 מיליון ₪. נתוני ההשקעה הינם בהתאם לנתוני התקציב לפי דו”ח נתוני יפעת בקרת פרסום.

תמונה מקמפיין משרד הבריאות: צילום\יח"צ
תמונה מקמפיין משרד הבריאות: צילוםיח”צ

 

ענת ביין - לובוביץ', גלובס |