fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

השבוע במדד: משרד הבריאות הכי זכורה – פריגת הכי אהובה

בראש טבלת הזכורות מדורגת שבוע הפרסומת של משרד הבריאות באמצעות לפ”מ עם שיעורי הזכירה לפרסומת (6.8%), עדיין נמוכים מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות, העומד על 9.4%. בראש טבלת הפרסומות האהובות מדורגת השבוע הפרסומת של פריגת באמצעות משרד הפרסום באומן בר-ריבנאי, עם שיעור אהדה של 18.5% הנמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות העומד על 21.4%. הקמפיין של משרד הבריאות הוא גם המושקע ביותר מבחינה תקציבית, סך ההשקעה של הקמפיין במהלך השבוע החולף עמד על כ-1.9 מיליון שקל. נתוני ההשקעה הינם בהתאם לנתוני התקציב לפי דו”ח נתוני יפעת בקרת פרסום.

תמונה מקמפיין משרד הבריאות
תמונה מקמפיין משרד הבריאות
ענת ביין - לובוביץ', גלובס |