fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

השבע במדד: רשת שופרסל – הכי זכורה, משרד החינוך- הכי אהובה

הפרסומת של רשת שופרסל באמצעות משרד הפרסום גיתם BBDO מדורגת השבוע בראש טבלת הפרסומות הזכורות, עם שיעורי זכירות העומדים על 4.4%; (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות הזכורות העומד על 8.9%. הפרסומת של משרד החינוך באמצעות לפ”מ היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע, עם שיעור אהדה של 15.6% (נמוך מהממוצע החצי שנתי של הפרסומות האהובות העומד על 17.5%). רשת שופרסל היא גם המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר בסכום כולל של כ- 2 מיליון ₪, נתוני ההשקעה הינם בהתאם לנתוני התקציב לפי דו”ח נתוני יפעת בקרת פרסום.

קמפיין משרד החינוך- לפ"מ
קמפיין משרד החינוך- לפ”מ
ענת ביין לוביביץ', גלובס |