fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

תגיות:

התחדשות עירונית נתיבות

שכונת ברית הכהונה היא הראשונה בעיר שנבחרה להתחדשות, לאור סמיכותה למרכז העיר, לשוק ולאזור התעשייה. על מנת לפנות יותר מ-500 יח”ד העירייה מתכוונת לנצל קרוב ל-2,000 דונם במגרשי השלמה מסובסדים, שהועמדו לרשותה בהסכם הגג של המדינה. יישום התוכנית, הנמצאת כעת בטיפול הותמ”ל, צוות תכנון בניהול מהנדס העיר ובהשתתפות חברת גיאוקרטוגרפיה, כרוך בפתרונות תכנוניים, כלכליים ושמאיים מורכבים.
עופר פטרסבורג, ישראל היום |