fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

טורנדו הפרסומת הכי זכורה השבוע, מפעל הפיס הכי אהובה!

בראש טבלת הפרסומות הזכורות ביותר מדורגת השבוע מזגני טורנדו עם החסויות: “התחזית: סחוניה דל-מות” ו”רק אתם שולטים במזג-האוויר – תחזית למחר”, באמצעות משרד הפרסום מקאן תל-אביב. שיעור הזכירה לפרסומת גבוה בכ-51% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 8.1%. בראש טבלת הפרסומות האהובות ביותר מדורגת הפרסומת של מפעל הפיס “הלוטו מגדיל את הפרסים – הפרס הכי גדול בישראל עד 80 מיליון”, באמצעות משרד הפרסום אדלר-חומסקי & ורשבסקי. שיעור האהדה שלה נמוך בכ-18% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 20.8%.

ענת ביין לוביביץ', גלובס, |