fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

הפוטנציאל הכלכלי בשטחי מסחר במגזר הערבי

לדברי  ד”ר רינה דגני “הפוטנציאל הכלכלי הגלום במגזר הערבי מבחינת מרכזי המסחר טרם מומש. היצע המרכזים מועט אל מול כוח קנייה רב שדולף למרכזי מסחר ביישובים “יהודיים” סמוכים. למשל: בחדרה, אליה הגיעו תושבי ואדי עארה, ולכפר סבא אליה הגיעו תושבי המשולש צפוי לקטון ולהשפיע על מאזן הכוחות בשטחי המסחר בעתיד”. הצורך קיים וחברות המרכזים המסחריים מתחילות ליישר קו עם דפוסי הצריכה ביישובים הערביים, ובתוך כארבע שנים הן צפויות להכפיל שם את שטחיהן לכ־200 אלף מ”ר

 

 

 

אורנה יפת, כלכליסט, |