fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

תגיות:

סקר המסכות הגדול

סקר שערכנו עבור חברת עמוס גזית בנושא עטיית מסכה מראה כ-70% מהישראלים העידו כי הם חובשים מסיכה בכל יציאה מהבית,  29% שהעידו כי הם חובשים מסיכה רק במקום ציבורי ורק 1% העידו כי אינם מקפידים בכלל. 59% מהמשיבים ענו כי הסיבה העיקרית לעטיית המסכה היא כדי להגן על עצמם, 14.9% מתוך התחשבות בסובבים אותם, 10% כדי להגן על האחרים מסביבם מהידבקות ו- 15% בלבד חובשים מסכה על מנת לא לקבל קנס. מרבית הציבור מהסס בנוגע למידת האפקטיביות של המסכה בהגנה על הפרט ועל הסביבה מפני הידבקות: רק 21.3% מאמינים כי היא מאוד מגנה, 52.8% סבורים כי היא די מגנה, ואילו 21.1% חושבים שהמסכה לא כל כך מגנה, ו-4.8% אף מאמינים שהמסכה כלל לא מגנה. 72.5% סבורים כי הפרמטר הכי חשוב לגבי המסכה הוא יעילות,  65.5% נוחות, 33.1% שתהיה זולה, 25.1% ציינו שחשוב להם שהמסכה תהיה רב פעמית, ורק 3.8% ציינו שחשוב להם שתיראה אופנתית.

תמונה: שאטרסטוק
תמונה: שאטרסטוק
ניר קומם, ICE |