fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

תגיות:

סקר: כמחצית מהישראלים לא יכולים לסייע לילדיהם במימון תואר אקדמי

סקר שערכנו עבור אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, הפועלת לצמצום פערים חברתיים בחברה הישראלית באמצעות לימודים אקדמיים. על פי נתוני הסקר, 48.6% מהנשאלים מאמינים כי לא יוכלו לממן לימודי תואר עבור ילדיהם בהנחה ויתחילו לימודים אקדמיים, והנתון מחמיר ככל שהכנסת והשכלת המשיבים יורדת. בעוד כ־65% בעלי הכנסה מתחת לממוצע העידו כי לא יוכלו לממן לימודים גבוהים לילדיהם, רק 13% מבעלי הכנסה מעל הממוצע העידו כי לא יוכלו לעשות כן.

אליאב בסיסו, מעריב |