fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

תגיות: ,

סקר: כמחצית מהישראלים מוותרים על טיפולי שיניים

מסקר שערכנו עבור חברת היעוץ לביטוחים קבוצתיים – ‘פרש קונספט’, עולה כי 48.9% נמנעים מטיפולי שיניים בגלל העלויות הגבוהות. יתרה מכך, עלותם הגבוהה של הטיפולים מונעת  מהורים לממן טיפולים גם לילדיהם. כ 24.1% מההורים ויתרו על כך מפאת שיקול כלכלי. על פי נתוני הסקר, 25.2% מהמשיבים שוויתרו על הטיפול, משתכרים שכר גבוה מהממוצע. על פי נתוניו, מתגלע פער בשיעור של 131% במספר ההורים הערבים שנמנעים מטיפול שיניים בהשוואה לנעשה במגזר היהודי. דתיים חרדים נמנעים יותר מטיפולים, כשהדבר בולט בעיקר לגבי ילדים – 30% מול 17.6% בקרב חילוניים.

תמונה: שאטרסטוק
תמונה: שאטרסטוק
דוד רוזנטל, וואלה |