fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

תגיות:

סקר משרד הבריאות

מהסקר  שערכנו עבור משרד הבריאות  עולה כי 95% מהציבור אומרים שהם מקפידים ועוטים מסכה בכל יציאה מהבית, 87% מהציבור מצהירים שהם נמנעים מהתקהלויות, 81% מהציבור אומרים ששומרים מרחק של 2 מטרים מאנשים, ו84% מהציבור מעוניינים – ככל שהדבר נשמע מפתיע – בהגברת האכיפה.  קיימים הבדלים – אם כי לא מהותיים – בין כל המגזרים השונים בכל הנוגע ליחס לוירוס הקורונה. בין היתר, נראה שקיימים חילוקי דעות בין הציבורים השונים ביחס להסברה, האם ישנה הסברה או שהיא לוקה בחסר, וכן ביחס לאכיפה המשטרתית הנדרשת, או בחששות הקיימים לגבי אפשרות של הטלת סגר.

 Alex Eidelman / Shutterstock.com
Alex Eidelman / Shutterstock.com – תמונה להמחשה
יוסי קליין, בחדרי חרדים |