fbpx

לייעוץ
אישי

מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

פרסומות הקורונה ממשיכות לכבוש את המדד

בראש המדד הכי זכורה והכי אהובה השבוע הפרסומת של משרד הבריאות “מפגשים הם סכנת חיים”, באמצעות לפ”מ. שיעור הזכירה לפרסומת גבוה בכ-13% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 7.9% ועם שיעור האהדה של הפרסומת נמוך בכ-4% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 18.8%. הקמפיין של משרד הבריאות בנושא נגיף הקורונה הכולל מספר פרסומות:  הוא המושקע ביותר מבחינה תקציבית, עם סך השקעה, העומד על כ-2.1 מיליון שקל. נתוני ההשקעה  לפי דוח נתוני יפעת בקרת פרסום.

קמפיין משרד הבריאות/לפ"מ
קמפיין משרד הבריאות/לפ”מ
ענת ביין - לובוביץ', גלובס |