הפרסומת לyes רושמת שיאי אהדה חריגים עם שיעור האהדה גבוה בכ-32% מהממוצע החצי-שנתי והיא גם הזכורה

ביותר עם שיעור זכירות הגבוה בכ-30% מהממוצע החצי-שנתי

.