fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

תגיות:

20% מהסטודנטים הפסיקו או שוקלים להפסיק את הלימודים בעקבות משבר הקורונה

מסקר שערכנו עבור קרן רוטשילד עולה מציאות מדאיגה במצב הסטודנטים בישראל בעקבות משבר הקורנה.. 20% מהסטודנטים הפסיקו או שוקלים להפסיק את הלימודים בעקבות משבר הקורנה, (8%) הפסיקו ו 12% שוקלים להפסיק. .בקרב הסטודנטים הנשואים מדובר ב-26%, בקרב החרדים ב-27%, מתוכם 10% הפסיקו בפועל, ובקרב הערבים ב-28%, שמהם 20% הפסיקו בפועל. 38% מהסטודנטים היהודים הלא חרדים ציינו שמשבר הקורונה יצר להם בעיה כלכלית לעומת 28% מהחרדים ו-24% מהערבים. 41% מהסטודנטים ציינו שהמשבר יצר להם קושי ביכולת ללמוד עקב חוסר מקום או ריבוי אנשים בבית. ל-28% יש קשיים בלימודים בשל בעיית נגישות למחשב או לאינטרנט. 55% מהסטודנטים התלוננו שמוסד הלימודים לא בא לקראתם בקשיי משבר הקורונה. מדובר ב-59% מהיהודים הלא חרדים אבל רק ב-46% מהחרדים ו-45% מהערבים. כלומר נראה שהמוסדות האקדמיים עשו מאמצים מיוחדים לבוא לקראת סטודנטים מאוכלוסיות חלשות. 58% מהסטודנטים סבורים שהמציאות החדשה מחייבת לצמצם את שעות הלימודים פנים אל פנים ולהעביר יותר קורסים בלמידה מרחוק.

תמונה: שאטרסטוק
תמונה: שאטרסטוק
שחר אילן, כלכליסט |