fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

תגיות:

72% מבני הנוער חוו משבר נפשי; 44% עלייה בניסיונות התאבדות

סקר חדש בקרב בני נוער בגילאי 13 עד 18 שביצענו  עבור עמותת אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש, מגלה כי 73% מבני הנוער חוו משבר אחד או יותר בחייהם. 55% מבני הנוער סבורים שהם יפנו לטיפול אם יחוו משבר או קושי נפשי עמוק. 48% מהם ציינו שהם יעדיפו לפנות לפסיכולוג, 34% ציינו שיעדיפו לפנות לגורם חינוכי בבית הספר ו-18% השיבו כי יעדיפו לפנות לבן משפחה. רק 11% ציינו כי יעדיפו לפנות לקו סיוע טלפוני. נערות חוו יותר משברים נפשיים מאשר נערים. בני הנוער שציינו כי לא היו פונים לקבלת טיפול, נשאלו באשר לסיבה שבגינה הם יסרבו לפנות לעזרה מקצועית. 40 אחוזים מהם ציינו כי הגורם הוא תחושת בושה, 38% השיבו כי הם לא סבורים שהטיפול יעזור ו-24% ציינו כי הם חוששים שהפנייה תזיק לעתידם. 23% הסבירו כי הסיבה להימנעות הינה כלכלית ו-12% השיבו כי הם לא רוצים שהוריהם יידעו על המשבר.

בריאות, ynet, |