fbpx

לייעוץ
אישי

חברה

,

מאת: חנן גרינוולד, ישראל היום

האם אתה יודע מהו התאריך העברי של יום הולדתך?

סקר שערכנו עבור עמותת בינה  על מנת לבדוק את הרלוונטיות של התאריכים העבריים לישראלים נמצא כי רק 10% מהחילונים ידעו מהו יום הולדתם העברי, לעומת 100% מהדתיים והחרדים. מתוך החילונים, רק 16.5% השיבו כי לוח השנה רלוונטי ומשמעותי, זאת לעומת 22.8% שהשיבו כי הוא רלוונטי אבל לא משמעותי. 24.5% מהמשיבים אמרו שהלוח העברי הינו בעל משמעות […]

,

מאת: חנן גרינווד, ישראל היום

שנה של שוויון מגדרי? סקר חדש בוחן את עמדות הישראלים ביחס לתפילה משותפת בבית הכנסת

סקר שערכנו למכון הדר, באמצעות חברת רוסוב ייעוץ מראה כי כ־50% מהישראלים היו מעוניינים לפגוש ולהכיר מניין שיווני ו־50% ממי שמגדירים עצמם דתיים היו מעוניינים להיחשף למניין שכזה נוסף על כך, רק שליש מהנשאלים היו עוזבים מניין שוויוני לו היו נקלעים אליו. 30% בלבד השיבו שהיו עוזבים את המקום. שליש ממי שמגדירים עצמם דתיים היו מצטרפים […]

,

מאת: מערכת ice,

רבע מההורים לא יעמדו בהוצאות בשנת הלימודים הקרובה

סקר שערכנו עבור הקרן לידידות לקראת שנת הלימודים תשפ"ג מעלה כי רבע מההורים לא יוכלו לעמוד בכל הוצאות הלימודים של ילדיהם בשנת הלימודים הקרובה. כשליש מההורים שאין להם את היכולת הכלכלית לקנות את הציוד הנדרש לבית הספר לכל אחד מילדיהם, יצמצמו בהוצאות מזון וחשמל בכדי לממן את הציוד הנדרש.  88% יצמצמו הוצאות על בילויים, 73% […]

מאת: אסף גולן, ישראל היום

66% מאזרחי ישראל טוענים: הממשלה לא פועלת מספיק למען איכות הסביבה

הסקר חושף כי 61% מהישראלים מודאגים ממשבר האקלים והשפעתו על החברה האנושית ו-89% מהישראלים מעידים שהם מבצעים פעולות יומיומיות למען שמירה על איכות הסביבה כך עולה מסקר שערכנו עבור  מותג מוצרי החשמל הבינלאומי Beko. עוד נתונים בכתבה  המלאה..