fbpx

לייעוץ
אישי

בלוג

מחקר איכותני

סקירת סוגי מחקר איכותני:

את שיטות המחקר המקובלות כיום בעולם הסקרים ומחקרי השוק, ניתן לסווג בכלליות לשתי מתודולוגיות מרכזיות: מחקר כמותי ו- מחקר איכותני. בעוד שהמחקר הכמותי מכוון לדגימה רחבה שתאפשר ביצוע של ניתוחים סטטיסטיים והסקת מסקנות אותן ניתן להשליך על כלל קהל המטרה אותו מייצג המדגם, הרי שהמחקר האיכותני מכוון לבחון תפיסות ועמדות ברמה האמוציונאלית אשר במחקר כמותי אינן מקבלות ביטוי ראוי או שלא ניתן לבחון בצורה מעמיקה.

למידע נוסף לחצו כאן

כלומר, בעוד שבאמצעות המחקר הכמותי אנו מכוונים להגיע לקבוצות גדולות יחסית של משיבים, ולרכז בהקשרם כמות נרחבת של נתונים המספקים תוקף ומהימנות סטטיסטית לשאלות ממוקדות (ועל פי רוב גם שאלות סגורות), הרי שבאמצעות מחקר איכותני בוחרים אנשים יחידים או קבוצות קטנות, ומציגים בפניהם שאלות נרחבות יותר המאפשרות להם להביא את דעתם, עמדותיהם, רגשותיהם וחווייתם לגבי הנושא הנחקר, כך שביכולתנו לקבל מידע מעמיק יותר, שלרוב לא ניתן להגיע אליו במחקר כמותי, ואף להגיע אל קהלים מאתגרים שלעיתים קשה, ואף בלתי אפשרי, לבצע בהקשרם מחקר כמותי.

תמונה: שאטרסטוק
תמונה: שאטרסטוק

סוגים שונים של מחקר איכותני

למעשה, קיימים לא מעט סוגי מחקר איכותני שבהם ניתן להשתמש בהתאם ליעדי המחקר, קהלי המטרה, אופי הארגון וכדומה, ביניהם: קבוצות מיקוד או ראיונות עומק המאפשרים לבחון עמדות, רגשות, תפיסות, חסמים ומניעים קוגניטיביים ואמוציונאליים של המשתתפים במחקר. כך ניתן לקבל מידע רב ערך לגבי תהליכי קבלת החלטות, העדפות וגורמים המשפיעים על צרכנים ולקוחות של שירותים ומוצרים שונים, לגבי חסמים וכיצד להסירם, כמו גם לקבל תובנות המשמשות בסיס להחלטות אסטרטגיות בארגונים וחברות. בעוד שאת קבוצות המיקוד ניתן לקיים בקרב מגוון רחב של קהלים וליהנות מהיתרונות הרבים של הדינמיקה הקבוצתית המאפשרת להפרות את הדיון ולהעמיק את ההבנה בהקשרים שונים הקשורים עם המחקר, הרי שאת ראיונות העומק אנו מקיימים בעיקר עם אוכלוסיות מקצועיות, מובילי דעת קהל, קבוצות שקשה יחסית לרתום אותן להשתתף בקבוצות מיקוד, הנהלות בכירות, אלפיון עליון, לקוחות עסקיים שרוצים להישאר אנונימיים, אנשים פרטיים הסובלים מבעיות בריאותיות המעוניינים לשמור על פרטיותם ועוד. בכל מקרה, גם את קבוצות המיקוד וגם את ראיונות העומק, ניתן לבצע כיום הן באופן הפרונטאלי המסורתי (על ידי מפגש פנים אל פנים בין צוות המחקר לבין המשתתפים במחקר) והן באופן הדיגיטלי המתפתח (על ידי שימוש בתוכנות דיגיטליות מתקדמות).

דוגמאות נוספות של מחקר איכותני יכולות להיות קשורות עם סדנאות סיעור מוחות המאפשרות ללמוד לעומק על נושאים שונים הקשורים עם תהליכי קבלת החלטות בארגונים, לקוחות סמויים המאפשרים זיהוי ואיתור של בעיות, חולשות וכשלים בתהליכי השירות והמכירה, תצפיות על מגוון סיטואציות צרכניות המאפשרות לנתח התנהגות צרכנים או ללמוד על תפקוד נותני שירותים, מחקר אתנוגרפי המשלב בין תצפיות לבין ראיונות עומק עם המשתתפים במחקר בכל סביבה פיזית רלוונטית, סימולציות שימוש במוצרים המאפשרות להבין את האופן שבו צרכנים מתייחסים או עושים שימוש במוצרים כדי ללמוד על סוגיות צרכניות שונות ועוד.

מעבר לכך, תהליכי מחקר איכותני משולבים במקרים רבים עם מחקרים כמותיים, וזאת לטובת קבלת תמונה שלמה ומלאה יותר, כאשר בניית התהליך המחקרי על כל שלביו מתבצע בתיאום ובאמצעות צוות המחקר של גיאוקרטוגרפיה. לקבלת פרטים נוספים על סוגי מחקר איכותני, על שיטות המחקר והדיווח הנלוות לפעילותו, ולקבלת ליווי וסיוע בנושא חשוב זה, לחצו כאן או התקשרו לטלפון 03-7682222.